Pressmeddelande -

Djurens Rätt kräver slut på obedövad kastrering av grisar

En och en halv miljon griskultingar kastreras utan bedövning varje år i Sverige. Djurens Rätt inlämnar idag en skrivelse till landsbygdsminister Eskil Erlandsson med tre krav som skulle innebära en väsentlig förbättring för grisarna.

 Djurens Rätts kräver att landsbygdsministern verkar för:

  • att ett förbud mot obedövad kirurgisk kastrering införs. Kirurgisk kastrering av grisar, liksom av alla andra djurslag, ska endast få utföras av veterinär och i samband med bedövning och smärtlindring.
  • en omedelbar övergång inom grisindustrin till den kastreringsmetod som orsakar minst lidande. Enligt Djurens Rätts bedömning innebär det idag att metoden tidig vaccinering mot galtlukt i första hand ska användas, istället för den kirurgiska kastreringen.
  • att levnadsmiljön för grisarna i grisindustrin ändras så att grisarna ges möjlighet att bete sig naturligt. Det innebär bland annat större utrymmen samt möjlighet till utevistelse där grisarna kan böka i jorden och beta. Därmed skulle också behovet av kastrering utifrån djurskyddssynpunkt minska.

 – Att grisar fortfarande kastreras utan bedövning är helt oacceptabelt. Jordbruksverket föreslår att djurskötaren själv ska få ge bedövning i samband med kastrering. Men bedövning i samband med kastrering är ingen slutlig lösning på problemet, eftersom bedövningen i sig inte tar bort utan enbart minskar grisarnas lidande vid det kirurgiska ingreppet, säger Linda Björklund, etolog och ansvarig för frågor om djuren i livsmedelsindustrin på Djurens Rätt och fortsätter:

– Dessutom är bedövningen i sig problematisk eftersom den medför stress då grisarna hanteras och smärta då injektionen ges. Ett alternativ som grisindustrin kan använda omedelbart är vaccinering mot galtlukt. Samtidigt måste grisarnas livsmiljö förändras så att de ges möjlighet att bete sig naturligt. Det innebär bland annat möjlighet till utevistelse där de kan böka och beta. Det skulle också bidra till att det djurskyddsmässiga behovet av kastrering minskar.

 – Grundproblemet till att grisarna utsätts för den smärtsamma kastreringen är att grisarna ses som mat och inte som individer med rätt att leva sina liv för sin egen skull. Det bästa man kan göra för grisarna är att välja vegetariskt istället för julskinka, sylta och prinskorv, säger Linda Björklund. 

Presskontakt

Lise-Lott Alsenius
070-649 20 41

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Moa Richter Hagert

Presskontakt Kommunikationsansvarig Press och kommunikation 070-649 20 41