Pressmeddelande -

Djurens Rätt uppmanar regeringen att agera mot den illegala rovdjursjakten

Djurens Rätt kräver att regeringen snarast kriminaliserar försök och förberedelse till jaktbrott. Det bör vara förbjudet och straffbelagt att importera, sälja eller inneha anordningar som kan användas som vapen vid jakt, till exempel fällor, trampsaxar och fångstsnaror. Obligatorisk märkning av skotermattor, jaktförbud under vissa tider och fällförbud är andra förslag till åtgärder.

Det är sedan tidigare väl känt att omfattningen av den illegala rovdjursjakten är stor. Bland annat har Brottsförebyggande rådet, BRÅ, konstaterat att omkring hälften av all dödlighet bland varg orsakas av illegal jakt. Dokumentären Vargkriget som nyligen sändes i SVT ger ytterligare stöd för detta. Det är inte bara en fråga om att individer dödas utan också om att många djur skadas mer eller mindre avsiktligt eller till och med plågas till döds med sadistiska metoder. Den här typen av brottslighet är svår att upptäcka och utreda, då den utförs i områden där inte många personer som inte själva jagar rör sig.

­- Det verkar inte heller finnas något större intresse bland jaktens intresseorganisationer att anmäla förövare, säger Lise-Lotte Norin, ansvarig för jaktfrågor hos Djurens Rätt.

En kriminalisering av förberedelse till jaktbrott, både av grov såväl som av normalkaraktär, skulle möjliggöra användning av tvångsmedel innan brott begåtts och då effektivisera ingripandet mot jaktbrott.

Då jaktlagstiftningen tillåter att olika former av jakt bedrivs under hela året och att det då är tillåtet att alltid bära jaktvapen och att alltid ha fällor stående i naturen, skulle en begränsning av jakttiden till vissa delar av året öka möjligheterna att kontrollera den illegala jakten.

Vidare är ett förbud mot användning av fällor den enda möjligheten att kontrollera den illegala jakten med dessa eftersom det i praktiken inte finns någon organisation eller myndighet som har resurser för tillsyn av verksamheten.

För frågor kontakta:

Lise-Lotte Norin
Ansvarig för jaktfrågor
Djurens Rätt
Tfn: 0220-364 01
E-post: lise-lotte.norin@djurensratt.se

Ämnen

  • Politik

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med mer än 40 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för ett en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Djurens Rätt är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa djuren.

Kontakter

Moa Richter Hagert

Presskontakt Kommunikationsansvarig Press och kommunikation 070-649 20 41