Pressmeddelande -

Djurens Rätts riksstämma i Karlstad kräver handlingsplan för att minska djurförsöken

Under senare år har anslagen till forskning för att utveckla alternativa metoder till djurförsök minskat. Samtidigt finns ingen plan finns för hur djurförsöken ska minska. De politiska partierna måste ta initiativ till att det utarbetas en handlingsplan för att minska antalet djurförsök. Det kräver Djurens Rätts riksstämma.

 

 

Djurens Rätts riksstämma äger rum i Karlstad. 150 deltagare från hela Sverige deltar för att göra sin röst hörd, välja styrelserepresentanter, rösta om motioner och fastställa verksamhetsplan. Stämman har i år enats om följande uttalande:

 

Varje år utnyttjas en miljon djur i djurförsök i Sverige (då är provfiske inte medräknat). Djur får utsättas för obegränsat lidande i djurförsök om det är godkänt av en djurförsöksetisk nämnd. Det är oacceptabelt därför att de djur som utnyttjas känner smärta och andra former av lidande.

 

Djurskyddsmyndigheten utarbetade enligt uppdrag av den förra regeringen en handlingsplan för att begränsa djurförsöken. Då Djurskyddsmyndigheten lades ner blev Jordbruksverket ansvarig myndighet. Jordbruksverket har inte någon sådan handlingsplan.

 

Djurens Rätt kräver att det ska utarbetas en handlingsplan för hur djurförsöken ska minskas. Det behövs ett medvetet och planerat agerande. Djurens Rätt kräver av de politiska partierna att de ska ge löfte om att utarbeta en handlingsplan för att minska djurförsöken.

 

Presskontakt: Lise-Lott Alsenius 070-649 20 41

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Moa Richter Hagert

Presskontakt Kommunikationsansvarig Press och kommunikation 070-649 20 41