Gå direkt till innehåll
Foto: Länsstyrelsen Uppsala län
Foto: Länsstyrelsen Uppsala län

Pressmeddelande -

Djurrättsalliansen avslöjar olaglig massuppfödning av djur

Djurrättsalliansen har granskat ett företag som under många års tid födde upp marsvin till djurförsök samt råttor och möss som de sålde som föda till reptiler. Enligt företaget upphörde de med all djuruppfödning 2008, vilket efter Djurrättsalliansens granskning visat sig vara en ren lögn. Djurrättsalliansen anmälde företagets anläggning till länsstyrelsen Uppsala län som i september i år på grund av anmälan gjorde en oanmäld inspektion. Resultatet är skrämmande; en olaglig massuppfödning av djur med en lång rad brister.

Smådjursuppfödningen öster om Uppsala har funnits under många års tid. Företaget som går under namnet Bio Jet Service och även Burbolaget födde enligt dem själva tidigare upp marsvin till djurförsök. Sedan början av 2000-talet födde de även upp så kallade ”foderdjur”, råttor och möss, som de sålt som föda (både levande och frysta) till reptiler. Den delen av verksamheten har de dock aldrig haft tillstånd för. Djuruppfödningen av marsvin, råttor och möss ska ha pågått fram till år 2008, då de ska ha upphört med all djuruppfödning.

Men då Djurrättsalliansen granskat företaget upptäcktes att företaget fortfarande föder upp råttor och möss, helt utan tillstånd. Vi skickade därför in vår information till länsstyrelsen Uppsala län i augusti i år och gjorde en anmälan mot företagets anläggning. Länsstyrelsen tog då kontakt med företaget som menade att det endast fanns två sällskapskaniner och inga andra djur på anläggningen. Vilket visade sig vara en ren lögn. I september i år genomförde länsstyrelsen en oanmäld inspektion på anläggningen och resultatet är skrämmande; en massiv uppfödning av djur som sker utan tillstånd. Under kontrollen uppmärksammades en lång rad brister; bland annat djur som sitter i för små burar, förruttnade djur, cigarettpaket som berikning i burarna, smuts och avföring och stressade djur.

Efter djurskyddskontrollen skickade länsstyrelsen en underrättelse inför beslut till företaget. Där framgår det att länsstyrelsen efter kontrollen utreder om det finns skäl att besluta om föreläggande och/eller förbud enligt 26 § djurskyddslagen så att de uppmärksammade bristerna i djurhållningen åtgärdas. Företaget fick till den 15 oktober på sig att yttra sig i ärendet, vilket de inte har gjort. Till Djurrättsalliansen uppger länsstyrelsen att de för närvarande handlägger ärendet och inte kommer att lämna några redogörelser innan handläggningen är klar, men att de kommer att agera så att djurskyddslagens krav blir uppfyllda.

Djurrättsalliansen menar att det enda rimliga vore att stänga ner djuruppfödningen omgående då den utöver alla brister bedrivs helt olagligt. 

– En sådan här massiv djuruppfödning som bedrivs helt olagligt borde bara stängas ner omgående. Men tyvärr är det inte så det fungerar. Istället får den ansvariga för den olagliga verksamheten en blankett för att kunna ansöka om de tillstånd som behövs. Samtidigt som mängder av djur föds upp, lever under miserabla förhållanden för att ägaren ska kunna tjäna pengar på deras kroppar. Det här är ytterligare ett exempel på att djurskyddslagen inte finns till för att skydda djuren utan för att göra det lagligt för oss människor att utnyttja och döda dem, säger Daniel Rolke, talesperson för Djurrättsalliansen.

Djurrättsalliansen har informerat länsstyrelsen och erbjudit sig att rädda och omplacera så många djur som möjligt vid ett omhändertagande.

Här under har Djurrättsalliansen sammanställt en del av de brister som tas upp i länsstyrelsens rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen (dnr: 282- 5669-2018):

Länsstyrelsen Uppsala län genomförde den 21 september i år en oanmäld kontroll enligt djurskyddslagen på den aktuella anläggning, detta efter Djurrättsalliansens anmälan. Av länsstyrelsens rapport framgår det att djurskyddslagstiftningen inte har följts. Länsstyrelsen anser därför att anmälan var befogad. Det framgår av rapporten att djuruppfödningen bedrivs utan tillstånd och länsstyrelsen slår fast att ”verksamheten bedöms som tillståndspliktig enligt 16 § djurskyddslagen dels eftersom den är av större omfattning, dels eftersom den innebär uppfödning av foderdjur för avsalu”. Ägaren till anläggningen fick på plats en blankett för ansökan om tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen.

I rapporten framgår det bland annat att ”det var lortigt i många av burarna och att ett ruttet djur påträffades lätt synligt i en bur”. Länsstyrelsen skriver även att det var ”mycket dålig luft i samtliga djurrum med kraftig stanna av ammoniak, avföring och döda djur”. En av länsstyrelsens kontrollpunkter är om förvaringsutrymmena hålls tillfredsställande rena. Så här skriver länstyrelsen gällande den punkten:

Många burar var lortiga med mycket avföring och urin och även stora toaletthörnor med mycket avföring i tråg där den avskilda avkomman förvarades. Stark lukt av avföring och urin och döda djur i alla djurrum. Vattenflaskorna var generellt nedsolkade och i djurrum 2 var vattnet i vattenskålarna i skänkvagnen där den avskilda avkomman förvarades kraftig nedsmutsat. Det var även avföring i mat- och vattenskålar”.

I ett av de tre djurrummen som finns på anläggningen hölls djuren i plasttrågar. Ett tråg har enligt länsstyrelsen tillräckligt med yta för 87 djur enligt vad lagen tillåter. I det ena tråget hade företaget 190 enskilda individer. På anläggningen hålls även djur i andra typer av burar och det uppmärksammades att burarna var för små.

När länsstyrelsen kontrollerade vilken typ av berikning djuren fick i burarna konstaterade de att i råttornas avelsburar gavs ingen berikning alls. Cigarettpaket, papper och sparsamt med kartin användes som berikning i övriga burar.

Det framgår även av kontrollrapporten att avvänjningen av djuren sker med ögonmått och inte efter datum. Ungarna bedöms som färdiga för avvänjning när de blivit behårade, öppnat ögonen och börjat äta själva. Länsstyrelsen bedömde att detta inte är en godtagbar metod att bestämma när ungarna inte längre behöver moderns mjölk och omvårdnad.

När det kontrollerades hur avkommorna hanterades konstaterades det att ”hanteringen inte minimerar risken för osämja utan medför stress och stora risker för aggressivitet och slagsmål mellan djuren och att den därför inte uppfyller kraven i föreskriften”.

Länsstyrelsen uppmärksammade även att ingen veterinärvård bedrivs på anläggningen. Djur som visar ohälsa eller sjukdom avlivas istället. Själva avlivningsmetoden på anläggningen bestod i två plasthinkar och en gasflaska med koldioxid med slang, där koldioxiden fylls på i hinkarna innan djurens stoppas ner. Denna metod användes på samtliga djur och länsstyrelsen uppger att avlivning med koldioxid inte är en tillåten avlivningsmetod för gnagare yngre än 10 dagar, vilket sker på anläggningen.

Enligt Jordbruksverket är det förbjudet att mata reptiler med levande djur och när ägaren fick frågan av länsstyrelsen om han sålde djur levande nekade han till detta. Dock fann länsstyrelsen att det på väggen i lagerrummet fanns en prislista på levande råtta och levande mus.

Bifogat i detta pressmeddelande finns även länsstyrelsens bilder från kontrollen.

För mer information, kontakta:

Daniel Rolke

Tel:0737-460328

E-post: daniel@djurrattsalliansen.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Malin Gustafsson

Presskontakt Talesperson 072 300 39 00

Daniel Rolke

Presskontakt Talesperson 073 7 46 03 28

Djurrättsalliansen är en ideell organisation som bildades under 2005. Vi arbetar för ett samhälle som visar respekt och empati för djur.

Organisationen Djurrättsalliansen arbetar med att dokumentera, avslöja och bekämpa djurförtryck och är bland annat kända för sina avslöjanden av bland annat grisfarmer och minkfarmer i media.
Djurrättsalliansen arbetar med opinionsbildning med hjälp av kampanjer, informationsspridning, demonstrationer etc, och är sprungen ur ett antal lokala djurrättsgrupper som nu gått samman.

Djurrättsalliansen
Box 2107
128 23 Skarpnäck
Sverige