Pressmeddelande -

Djurskyddet Sverige riktar kritik mot slaktkycklinguppfödningen

Rapporterna om att upp till 10 000 kycklingar dog under transport till Kronfågels slakteri i Valla utanför Katrineholm under tre dagar i början av juni har upprört Djurskyddet Sverige. Ventilationsproblemen i transportfordonen, som var anledningen till massdöden, tog tre dagar att åtgärda och under tiden fortgick hämtningen av kycklingarna.

 - Branschen måste ta sitt ansvar och se över nuvarande uppfödningssystem, säger Sven Stensson, ordförande i Djurskyddet Sverige.

I dagens system måste kycklingarna hämtas en bestämd dag och då finns oftast inte något foder kvar på anläggningen. Kycklingarnas snabba tillväxt gör också att det, vid fördröjd hämtning, snabbt blir för trångt i stallarna vilket leder till djurskyddsproblem. Det enda alternativ som fanns när transporterna inte fungerade var att avliva 100 000-tals kycklingar genom gasavlivning i deras stallar.

 - Djurskyddet Sverige är starkt kritiska mot ett uppfödningssystem som är så sårbart att djuren riskerar att bli utsatta för onödigt lidande genom foder- och platsbrist vid fördröjd hämtning eller som i det här fallet där man i stället väljer att transportera kycklingarna trots att de riskerar att kvävas till döds, avslutar Sven Stensson.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • djurtransporter
  • djurplågeri
  • djurskydd
  • kyckling

Kontakter

Åsa Hagelstedt

Presskontakt Generalsekreterare 08-688 28 37 / 0707-55 88 05