Grundkurs i analys av störningar i distributionsnät

Grundkurs i analys av störningar i distributionsnät

Tid 20 November 2019 09:00 – 15:30

Plats Ideon Science Park, Lund

dLabs unika smart grid applikation kan detektera och analysera alla händelser i elnätet och och därmed kan elavbrott minimeras och i vissa fall undvikas helt. Informationen ger en överblick av elnätet och är en grund för att proaktivt kunna agera gällande drift, underhåll och investeringar.

Denna kurs ger fördjupad kunskap i analys av störningar i elnätet, med fokus på distributionsnät på mellanspänningsnivå. Kursen går igenom grundprinciperna som felbortkopplingssystemet i elnätet måste förhålla sig till och nyttorna med störningsanalys. Vidare ges en inblick i arbetssätt och metoder för att tolka data från reläskydd och andra källor samt dokumentation av utredning/analys.

KURSMÅL

Att ge kunskap kring metodiker för störningsanalys för att kunna beskriva händelseförlopp, fastställa felorsak samt verifiera felbortkopplingssystemets funktion vid störningar.

VEM ÄR KURSEN FÖR

Ingenjörer inom elkraft på nätbolag eller konsultbolag som arbetar med reläskydd, selektivplaner, kontrollutrustning och utredningar inom distributionsnät eller industri på mellanspänningsnivå.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande elkraftkunskaper och grundläggande kännedom om kontrollutrustning och felbortkoppling.

KURSINNEHÅLL

 • Bakomliggande regelverk
 • Nytta/behov av störningsanalys
 • Bestämning och inhämtning av nödvändig information
 • Analys av störningsdata
 • Upprättande av störningsutredning/rapport
 • Exempel och övningar


  -
 • Ämnen

  • Energi

  dLaboratory Sweden AB är ett innovativt energy tech-företag som erbjuder en intelligent analystjänst för att bygga framtidens elnät. Våra lösningar möjliggör proaktivt underhållsarbete och ökad leveranssäkerhet med färre avbrott. Dagens dLab bildades 2015 och har sitt säte i Lund. dLab har idag ett starkt fäste på den svenska marknaden, med flera regionala elnätsägare som kunder, samt olika pilotprojekt runt om i världen, som exempelvis i Storbritannien och Indonesien.

  Presskontakt

  Melinda Frigyesi Almström

  Melinda Frigyesi Almström

  Presskontakt Kommunikationsansvarig Kommunikation 0725367347
  Mats Didriksson

  Mats Didriksson

  Presskontakt VD +46 70 287 31 16