Kan man förhindra elavbrott innan de uppstår?
Kan man förhindra elavbrott innan de uppstår?

Nyhet -

Digitalisering möjliggör proaktivitet för elnätsbolag

Reducera elavbrott genom att få tillgång till alla händelser

  • Information om 25 000 störningar i det svenska elnätet.
  • I upp till 78% av alla avbrott finns en varning om kommande fel. 

De fel som uppstår i det svenska elnätet är i majoritet jordfel. Dvs att det uppstår en förminskad isolation mot jord i kabel eller apparat. Antingen via yttre påverkan, åldersrelaterade förslitningar, felaktig hantering eller en kombination av de tre. Utmaningen är att de flesta tillgängliga lösningar endast ger dataeller information efter det att ett fel redan uppstått. Det i sin tur kräver underhåll- och driftinsatser som är oplanerade och under hög tidspress. Detta medför självklart höga kostnader och ibland onödiga elavbrott.

dLab har idag analyserat över 25 000 incidenter i de svenska elnätet, vilket ger en unik insikt. Den insamlade datan säger nämligen att i upp till 78% av alla jordfel och kortslutningar så får man minst en varning om kommande fel. Ofta får man många varningar och i god tid.

Med en lösning som kontinuerligt övvervakar ditt elnät, analyserar och ger ett bra beslutsunderlag, ja då är det möjligt att gå från oplanerade drift och underhållsåtgärder till planerade insatser reducerar antal och längden på elavbrott. Oftast är ockå planerade insatser både säkrare och billigare.

Hur agerar ditt elnätsbolag proaktivt eller reaktivt?

Ämnen

  • Energi

dLaboratory Sweden AB är ett innovativt energy tech-företag som erbjuder en intelligent analystjänst för att bygga framtidens elnät. Våra lösningar möjliggör proaktivt underhållsarbete och ökad leveranssäkerhet med färre avbrott. Dagens dLab bildades 2015 och har sitt säte i Lund. dLab har idag ett starkt fäste på den svenska marknaden, med flera regionala elnätsägare som kunder, samt olika pilotprojekt runt om i världen, som exempelvis i Storbritannien och Indonesien.

Presskontakt

Melinda Frigyesi Almström

Melinda Frigyesi Almström

Presskontakt Kommunikationsansvarig Kommunikation 0725367347
Mats Didriksson

Mats Didriksson

Presskontakt VD +46 70 287 31 16