Pressmeddelande -

DNV först med ackrediterad personcertifiering för BAS

DNV har nu (2010-05-10) ackreditering av SWEDAC för personcertifiering av BAS, Byggarbetsmiljösamordnare. Certifieringen underlättar både för byggherrar och för de som arbetar som byggarbetsmiljösamordnare när kompetensen ska styrkas.

Certifieringen underlättar
Byggherren ansvarar för att personer som arbetar som BAS på deras byggen har tillräcklig kompetens. Certifieringen innebär att BASens kompetens granskas av en oberoende part, DNV, som intygar att personen har den kompetens som arbetsmiljöverket kräver.

- Certifieringen underlättar för byggherren att välja en lämplig BAS och de behöver inte själva göra enskilda bedömningar, förklarar Bengt-Olov Andin, produktchef på DNV.

De som arbetar som BAS kan, med hjälp av en certifiering, på ett enkelt sätt visa att de har den kompetens och lämplighet som krävs.

DNV vill bidra till att minska arbetsplatsolyckorna
- DNV vill med certifieringen bidra till att minska olyckorna på byggarbetsplatserna, så att rätt personer gör rätt saker, förklarar Bengt-Olov Andin.

Kontakt:
Tel: 08-587 940 00
E-post: ppc.sweden@dnv.com

Fakta www.detnorskeveritas.se/bas

En Byggarbetsmiljösamordnare ska leda arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen, från planering och projektering till färdigt utförande. Enligt arbetsmiljölagen är byggherren skyldig att utse en BAS-P och en BAS-U med tillräcklig kompetens för alla bygg- och anläggningsarbeten, samt fastighetsunderhåll.
BAS-P  = byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering
BAS-U = byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet

Mer info om certifiering www.detnorskeveritas.se/bas

 

Ämnen

  • Byggnadsindustrin, branschfrågor

DNV är en global leverantör av tjänster för att hantera risker. Vi hjälper kunder att förbättra sin verksamhet på ett säkert och ansvarsfullt sätt. DNV är en oberoende stiftelse med närvaro i fler än 100 länder. Globalt har vi drygt 9000 anställda, i Sverige ca 130.

I Sverige erbjuder vi certifiering av ledningssystem, produkter och personer, tjänster inom Riskhantering, Corporate Responsibility, IT, Maritima tjänster samt kurser och seminarier inom dessa områden.

Om DNV – Det Norske Veritas

Kontakter

Sara Bohlinder

Presskontakt Marketing & Communication +46 8 587 942 78

Louise Brown

Presskontakt Ansvarig för DNV GL Sustainability Advisory, Sverige Anit-korruption, Hållbarhet, Green Bonds +46 703374031