Pressmeddelande -

Biluthyrare inför rätta för diskriminering på flera grunder

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) har stämt Hertz biluthyrning för att ha diskriminerat en arbetssökande kvinna på grund av hennes ålder, kön och etnicitet. Detta är första gången som AD har att ta ställning till diskriminering på flera grunder.

En kvinna sökte arbete som bilvårdare på Hertz biluthyrning. Trots mycket goda kvalifikationer kallades hon inte till intervju. Istället anställdes en yngre man med svenskklingande namn men med sämre kvalifikationer.

I normala fall utreder inte DO ålders- och könsdiskriminering. Men vikarierande DO, Anna Theodóra Gunnarsdóttir, menar att det i det här fallet varit tydligt att det varit just kombinationen ålder, kön och etnicitet som samverkat till kvinnans nackdel.

- Hon valdes bort just för att hon är en utlandsfödd äldre kvinna. Det här är ett tydligt exempel på hur just kombinationen kön, ålder och etnicitet försvårar för utlandsfödda kvinnor på arbetsmarknaden, säger Anna Theodóra Gunnarsdóttir.

Bakgrund

Den 1 januari 2009 kommer de fyra diskrimineringsombudsmännen DO, JämO, HomO och HO, att slås samman till en myndighet, Diskrimineringsombudsmannen. De nuvarande diskrimineringslagarna slås samman till en lag. Den nya lagen kommer förutom att motverka diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder även att gälla skydd mot diskriminering på grund av ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck

Onsdagen den 26 november äger förhandlingarna i AD rum. DO har krävt 120 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Diarienummer 816-2007

www.do.se/prenumerera

Pressekreterare Birgitta Berg 070-5467821

Ämnen

  • Arbetsliv