Pressmeddelande -

DO stämmer hotell i Norrköping

En romsk kvinna deltog på en konferens på Elite Grand Hotell i Norrköping. Hotellpersonalen ifrågasatte vid upprepade tillfällen om hon verkligen var gäst på hotellet. Händelsen anmäldes till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) som nu stämmer hotellet och kräver 40 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Det var i december 2006 som den romska kvinnan deltog i en konferens på Elite Grand hotell i Norrköping. Kvinnan var den enda av konferensdeltagarna som fick sin vistelse på hotellet ifrågasatt. Detta genom att personalen upprepade gånger påtalade för henne att kaffet enbart var avsett för hotellgäster. DO menar att hon blev misstänkliggjord och ifrågasatt på grund av att hon är rom och bär finsk-romsk dräkt.

Kvinnan kontaktade Byrån mot diskriminering i Norrköping och en anmälan gjordes till DO. DO stämmer hotellet och kräver 40000 kronor i skadestånd till kvinnan.

- Romer blir ofta bemötta utifrån negativa föreställningar om gruppen. Särskilt utsatta för denna typ av öppet ifrågasättande och kränkningar är de finsk-romska kvinnor som bär traditionella kläder, Anna Theodóra Gunnarsdóttir.

Bakgrund

DO får varje år in mellan 30-40 anmälningar där det framgår att anmälaren är rom. I och med denna stämning pågår sex processer i domstol och två fall har avgjorts i domstol. Båda till anmälarens fördel. Sedan lagen om förbud mot diskriminering, DFL, infördes 2003 har nio förlikningar uppnåtts i ärenden där anmälaren är rom. Merparten av anmälningarna riktar sig mot butiker och andra serviceinrättningar som vägrat romer tillträde eller särbehandlat dem på annat sätt

Diarienummer 72-2007

www.do.se/prenumerera

Pressekreterare Birgitta Berg 070 546 7821

Ämnen

  • Rättsfrågor