Pressmeddelande -

DO stämmer pälsaffär i Örebro

Fyra romska kvinnor blev nekade att komma in i en pälsaffär i Örebro. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) menar att de nekades på grund av sin etniska tillhörighet och stämmer därför pälsaffären för etnisk diskriminering.

Händelsen inträffade i december 2006. De fyra kvinnorna skulle besöka pälsaffären för att titta på en julklapp. Affärsägaren stoppade dem i dörren och påstod att han skulle stänga. Då det hela utspelade sig mitt på dagen och affären enligt anslag hade öppet till 18.00 ifrågasatte kvinnorna beskedet. De fick då beskedet att han skulle stänga för lunch. Affärsägaren uppmanade kvinnorna, som var iklädda traditionella finsk-romska kvinnokläder, att "komma tillbaka en annan dag i sina folkdräkter".

När kvinnorna återvände 15-30 minuter senare var affären åter öppen. Detta och andra omständigheter talar för att kvinnorna behandlats sämre än andra kunder i motsvarande situation och att behandlingen haft samband med deras etniska tillhörighet.

- Den här typen av händelser, där romer inte bemöts som individer utan utifrån negativa föreställningar om gruppen, återkommer ofta i anmälningarna till DO. Negativa föreställningar om den romska gruppen innebär att många romer i sin vardag utsätts för begränsningar som inskränker på deras rätt att delta i samhällslivet på lika villkor, säger vikarierande DO, Anna Theodóra Gunnarsdóttir.

DO stämmer pälsaffären och kräver att kvinnorna får skadestånd för kränkning med vardera 50000 kronor

Bakgrund

DO får varje år in 30-40 anmälningar där det framgår att anmälaren är rom. I och med denna stämning pågår fem processer i domstol och två fall har avgjorts i domstol. Båda till anmälarens fördel. Sedan Lagen om förbud mot diskriminering infördes 2003 har nio förlikningar uppnåtts i ärenden där anmälaren är rom. Merparten av anmälningarna riktar sig mot butiker och andra serviceinrättningar som vägrat romer tillträde eller särbehandlat dem på annat sätt

Diarienummer 261, 262, 263, 264-2007

 www.do.se/prenumerera

pressekreterare Birgitta Berg mobil 070 546 78 21

Ämnen

  • Rättsfrågor

Regioner

  • Örebro