Pressmeddelande -

Fastighetsförvaltare betalar 40 000 kronor efter obefogat krav på svenskt medborgarskap

En man blev nekad att hyra lokal av Malmö Stenhus AB med hänvisning till att det krävdes svenskt medborgarskap. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) utredde ärendet och har nu nått en förlikning som innebär att bostadsbolaget betalar 40 000 kronor i ersättning till mannen.

Mannen är konstnär och italiensk medborgare men verksam i Sverige. När han försökte överta ett hyreskontrakt för en ateljé fick både han och den tidigare hyresgästen besked om att det krävdes svenskt medborgarskap. Mannen hade goda referenser och var villig att betala förskottshyra. Men hans lämplighet prövades aldrig. Han avvisades med hänvisning till krav på svenskt medborgarskap.

- Att ställa omotiverade krav på svenskt medborgarskap innebär en risk för att en stor grupp människor inte får tillgång till sådant som är nödvändigt för att kunna verka i landet, säger Per Holfve, jurist på DO.

Malmö Stenhus AB har nu gått med på en förlikning. Förutom att mannen får 40 000 kronor i ersättning har bolaget även åtagit sig att se över sina rutiner för att säkerställa att en liknande händelse inte ska inträffa i framtiden.

Dnr 411-2007

Presskontakt: 070-9958742

Ämnen

  • Boendefrågor

Regioner

  • Skåne