Pressmeddelande -

Länsstyrelsen i Kronoberg ersätter kvinna för utebliven anställning

En kvinna med både akademisk utbildning och praktisk erfarenhet ratades när Länsstyrelsen sökte kontrollanter. Istället intervjuades och anställdes personer med sämre meriter. Kvinnan anmälde det inträffade till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) och nu har en förlikning uppnåtts som innebär att kvinnan får 60000 kronor i ersättning.

Under våren 2008 sökte Länsstyrelsen i Kronoberg efter arealkontrollanter. En kvinna som har sin utbildningsbakgrund i det tyska högskolesystemet samt flerårig praktisk erfarenhet av lantbruksarbete sökte jobbet. Kvinnan blev inte kallad till intervju. DO bedömer att minst en av de som anställdes hade sämre meriter.

Kvinnan anmälde det hela till DO som efter att ha granskat de övriga sökandes meriter och tagit in yttranden från Länsstyrelsen menar att kvinnan utsatts för etnisk diskriminering. Det är uppenbart att faktorer som "att man är från trakten" eller "vuxit upp på lantgård" eller "har en utbildning från den närliggande högskolan" har fått spela större roll än formella meriter.

- Länsstyrelsen är en statlig myndighet och därför är det viktigt att objektivitet och inte godtycke får styra urvalet vid ansökningsprocesserna. Detta är ett exempel på hur svårt det är för akademiker med utländsk examen att få arbete, säger Ingrid Krogius, jurist på DO.

Nu har en förlikning ingåtts som innebär att Länsstyrelsen i Kronobergs län betalar den utsatta kvinnan 60000 kronor.

Pressjour: 070-546 78 21

Ämnen

  • Arbetsrätt

Regioner

  • Kronoberg