Gå direkt till innehåll
Det svenska start-up bolaget Doconomy har utvecklat  en kalkylator för koldioxidmärkning av alla produkter

Pressmeddelande -

Det svenska start-up bolaget Doconomy har utvecklat en kalkylator för koldioxidmärkning av alla produkter

Doconomy är en svensk impact-tech startup som ut utvecklar digitala verktyg och tjänster för att öka förståelsen om konsumtionens klimatpåverkan och bidra till att minska utsläppen. Nu lanserar Doconomy ett nytt verktyg för produkter, varumärken och tillverkare som möjliggör snabba och pålitliga beräkningar av enskilda produkters koldioxidutsläpp, och mer välinformerade konsumtionsval i vardagen.

2030 Kalkylatorn syftar till att öka transparens genom att tillgängliggöra konsekventa beräkningar av koldioxidutsläpp på produktnivå. Genom att förstå produkternas koldioxidavtryck kan både producenter och konsumenter bidra till att minska utsläppen med 50% till 2030. Den ökade transparensen gör det möjligt för konsumenter att jämföra produkter baserade på koldioxidavtryck, och inte bara kvalitet och pris. Det hoppas vi leder till större förståelse och en förändring i konsumentbeteende, säger Johan Pihl, Innovationsansvarig på Doconomy.

Att beräkna koldioxidavtrycket för produkter har tidigare varit svårt och kostsamt, en vanlig LCA-beräkning (Life Cycle Assessment) tar veckor att slutföra per produkt. Det utgör ett hinder, särskilt för små och medelstora företag, som gärna vill ta större ansvar och bli mer transparenta. 2030 Kalkylatorn kan, utan kostnad, generera ett resultat på några minuter. Det gör det möjligt för företag att vara öppna med påverkan ned på enskild produkt, och möjliggöra för sina kunder att göra välinformerade val.

“Jag välkomnar varmt 2030 Kalkylatorn. Jag är glad över att fortsatt se klimatmedvetenhet i hjärtat av denna innovationskraft, det stärker min tro på att världen fortfarande kan klara den här fighten,” säger Patricia Espinosa, Executive Secretary of UN Climate Change.

Den första betaversionen av 2030 kalkylatorn, som använder data från över 300 parametrar, är optimerad för mode, men tillåter även beräkningar för andra branscher och produkter. Framtida planerade versioner kommer att omfatta mat & dryck, möbler och hemelektronik. Kalkylatorn är kostnadsfri att använda och beräkningen möjliggör för konsumenten att se koldioxidavtrycket innan köpbeslut.

Doconomy lanserar tjänsten som en del i sitt globala arbete, genom sitt partnerskap med FN (UNFCCC), att utbilda kring klimatpåverkan. Kalkylatorn är även del av Doconomys övergripande Planet Loyalty-koncept för ökad transparens genom att etablera CO2-märkning av produkter som standard för medveten konsumtion. 2030 Kalkylatorn har utvecklats och verifierats i samarbete med ledande experter inom hållbarhet, data och klimatpåverkan, så som 2050 Consulting och Ernest & Young (EY).

Tjänsten syftar inte till att ersätta en konventionell LCA, men testresultat från oberoende tredje part visar på hög precision, vilket gör pålitliga beräkningar tillgängliga för alla.

“Vi är övertygade om att näringslivet måste spela en avgörande roll i klimatfrågan, säger Kristina Kloberdanz, Global Hållbarhetschef på Mastercard. ”Vårt fokus är att skapa produkter, tjänster, partnerskap och erfarenhetsutbyte som gör det möjligt för människor att minska sitt koldioxidavtryck. Vi tror att det inte bara handlar om att kompensera för din klimatpåverkan, utan också om att möjliggöra bättre val för planeten."

Genom att lansera 2030 Kalkylatorn, https://www.2030calculator.com/ , vill Doconomy uppmuntra företag och institutioner att beräkna sitt koldioxidavtryck, dela sin data och samarbeta för att tillsammans skapa den mest exakta, kostnadsfria kalkylatorn för produkters koldioxidutsläpp.

Filmgrafik om hur den fungerar, 45 sek eng:
https://vimeo.com/437255500/b05eceb166

Film, ”Svenska varumärken testar hur den fungerar”, 01:55 min eng:
https://vimeo.com/437257007/fc988ba096

Bildmaterial, beräkningar olika produkter och tag:
https://shwca.se/The_2030_Calculator_by_Doconomy_Press_images

Metodik och datakällor
2030 Kalkylatorn är baserad på en databas av CO2-utsläppsdata där man kan mäta och se produktcykeln, från råmaterial till färdig produkt. Verktyget mäter utsläppen från material som används vid tillverkningen av en produkt (dvs den totala vikten av produktens delar och material), genomsnittlig energianvändning vid tillverkning (efter produktkategori, land och energiåtgång) samt transport (efter total produktvikt,avstånd och transportmedel mellan leverantör, tillverkningsanläggning och distributionscenter).

De materialutsläppsfaktorer som används i kalkylatorn har hämtats från en mängd öppna validerade, tredjeparts datakällor inklusive ICE (The Inventory of Carbon & Energy by University of Bath), IVL (Svenska miljöinstitutet) och DEFRA (den brittiska regeringsavdelningen för energi, livsmedel och landsbygdsfrågor). Energidata för europeiska länder kommer från AIB (Association of Emissioning Organies) och för icke-europeiska länder från IEA (International Energy Agency). Transportavstånd beräknas med hjälp av Google Maps Places API, med utsläppsfaktorer från NTM (Nätverket för transportåtgärder). Data inkluderar en blandning av CO2- och (GWP-normaliserade) CO2e-värden, med slutliga koldioxidavtryck beräknade i kg CO2e.

Doconomy
Doconomy grundades i Sverige 2018 och tillhandahåller digitala lösningar för att spåra och mäta koldioxidavtrycket. Doconomys tjänst, mobilbanksappen DO, hanterar besparingar och främjar hållbar konsumtion. I DO används data utifrån Åland-indexets beräkningar, som täcker 99% av det globala marknadsvärdet, genom ett unikt partnerskap med Trucost (en del av S&P Global). Genom Doconomys samarbete med FN (UNFCCC), för att utbilda och engagera individer kring klimatåtgärder, utvecklas också ytterligare innovativa verktyg för att förklara vår inverkan. Doconomy använder innovation, data och design för att stödja konsumenternas förändrade beteenden genom att möjliggöra välinformerade val, som i sin tur främjar ansvarsfull konsumtion.2030 Kalkylatorn är ett innovationsprojekt för ökad transparens och ansvarstagande skapat av Doconomy i nära samarbete med service design byrån FARM.

https://www.2030calculator.com/

https://planetloyalty.com/

För mer information, kontakta:
Charlotte Henriksson, Media Support
charlotte.henriksson@doconomy.com
+46 70300 01 72

Mathias Wikström, CEO
mathias.wikstrom@doconomy.com
+46 70 815 32 03

Ämnen


Om Doconomy

Doconomy AB som grundades 2018 är både en fintech-startup och en filosofi om hur människor kan använda sina pengar som ett verktyg för att motverka klimatförändring. Doconomys vision är möjliggörandet av en hållbar livsstil för alla, genom att erbjuda enkla banktjänster som kan förändra beteenden, hantera besparingar samt uppmuntra förändringar som leder till en hållbar konsumtion. Doconomy använder sig av Åland Index, som tagits fram av Ålandsbanken för att följa den påverkan som varje transaction har. Följ @doconomy på Twitter för löpande uppdateringar.

Presskontakt

Mathias Wikström

Mathias Wikström

Presskontakt Grundare och VD +46 708 15 32 03

Doconomy is the leading provider of innovative tools that enable efficient environmental impact reduction for individuals and businesses

Doconomy, founded in Sweden in 2018, is a world-leading provider of digital services for everyday climate action. Doconomy wants to future-proof life on planet earth by empowering individuals and corporations to take responsibility for their environmental footprint. We firmly believe that the climate crisis can only be solved as a collective. Doconomy is also a partner of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Mastercard, S&P Trucost, the World Wildlife Fund (WWF), Mitsui, and Parley for the Oceans.

Doconomy
Östermalmsgatan 26A
114 26 Stockholm
Sverige