Gå direkt till innehåll
Från hund- och kattmat till halmbalar och humlesurr – nu visar Doggy AB vägen med ny modell för svenska biokrediter.
Från hund- och kattmat till halmbalar och humlesurr – nu visar Doggy AB vägen med ny modell för svenska biokrediter.

Pressmeddelande -

Intresset för svenska biokrediter ökar – Doggy AB lanserar pionjärprojekt för en levande natur

Allt fler företag tittar mot den svenska skogen som en potentiell källa för miljö- och klimatinvesteringar. Bland pionjärerna hittar vi Doggy AB, Sveriges största producent av katt- och hundmat. Nu lanserar bolaget från Vårgårda ett nytt projekt med fokus på kolbindning och biologisk mångfald. Finansieringen görs bland annat med hjälp av biokrediter, och förhoppningen är att fler företag ska få upp ögonen för modellen.


I över 120 år har Doggy AB tillagat djurfoder med djurens bästa för ögonen. Nu tar bolaget nästa steg i sin hållbarhetsresa och lanserar ett nytt projekt med målet att bevara och vårda inhemsk natur. Projektet drivs tillsammans med det svenska bolaget Initiativ 1415 och görs uteslutande på hemmaplan i Sverige. I Tanum planteras cirka 6300 träd, och i Tväråträsk utanför Sorsele bevaras skog inom ramen för ett hållbart skogsbruk. I Bålsta ligger fokus på att anlägga ett område för bin och vilda pollinatörer, för ökad biologisk mångfald.

– Utan pollinatörer är försörjningen av mat till både människor och djur hotad. Som producerande företag kan vi inte bara jobba med att minska våra koldioxidutsläpp, vi måste också ta ansvar för pollinatörernas överlevnad. Genom att hjälpa dem hjälper vi även oss själva, så att vi kan fortsätta tillverka bra mat till våra hundar och katter, säger Lisa Müller, marknadschef på Doggy AB.

Doggy AB planterar träd för biologisk mångfald
Under Internationella dagen för biologisk mångfald planterade anställda på Doggy AB, tillsammans med representanter från riksdagen och Länsstyrelsen, lövträd med höga naturvärden på projektplatsen i Bålsta. Från vänster: Emma Nohrén, riksdagsledamot och ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet, Lisa Müller, marknadschef på Doggy AB, Márta Zincsenko-Záhorszki, Head of Sustainability på Partner in Pet Food (PPF), Madeleine Solveigsdotter, Quality Assistant på Doggy AB.

Närheten till projekten skapar en bättre insyn och gör det enklare att följa upp insatserna. Samtidigt får de anställda på Doggy AB möjligheten att vara med och praktiskt engagera sig i insatserna ute i skog och mark. I Tanum har både personal och kontorshundar satt tassarna i jorden och planterat lövträd med höga naturvärden, så som ek, rönn och sälg.

I Bålsta har medarbetarna och deras hundar – i sällskap av representanter från riksdagen och Länsstyrelsen – anlagt mat- och boplatser för bin och andra insekter. Man har bland annat sått biåkerblandning, planterat lövträd och inrättat sandbäddar, skalbaggsåsar och en traditionell slåtteräng. Åtgärderna har alla fått grönt ljus av Länsstyrelsen och kommer att följas upp och utvärderas under en tioårsperiod.

Doggy AB anlägger en skalbaggsås för att främja biologisk mångfald
För att främja biologisk mångfald har Doggy AB anlagt nya mat- och boplatser för bin och vilda pollinatörer. Här skapas en skalbaggsås, som ger skydd åt nyttoinsekter och andra djur, och hjälper till att bekämpa skadedjur på naturlig väg.

Hoppas att fler följer efter

Idag är nästan all naturvård statligt finansierad, men åtgärderna för att reparera naturen är dyra och pengarna räcker inte till. Företagsinvesteringar i biokrediter, som ersätter svenska skogs- och markägare för att satsa på biologisk mångfald, ses av allt fler som ett välkommet tillskott i kampen för en levande natur.

– Det saknas finansiering av naturvård i Sverige idag. För att vi ska kunna nå målen om biologisk mångfald måste vi i näringslivet gå ihop och bidra med det vi kan. Vi hoppas att det här initiativet kan få ringar på vattnet och inspirera fler företag att haka på tåget. Tänk om vi tillsammans kunde vårda 10 000 hektar, då hade vi börjat se skillnad på riktigt, säger Lisa Müller, marknadschef på Doggy AB.


___

Om projektet

Doggy AB vill ta ansvar för sin miljöpåverkan och genomför nu ett ambitiöst projekt med fokus på kolbindning och biologisk mångfald. Projektet genomförs tillsammans med det svenska företaget Initiativ 1415 och är ett konkret och lokalt exempel på hur man aktivt arbetar för att öka kolinlagringen i den svenska skogen, främja biologisk mångfald och bevara och stärka livsmiljöerna för vilda pollinatörer i det svenska jordbrukslandskapet. Läs mer på doggyab.com.

Ämnen

Regioner


Doggy AB är Sveriges största hund- och kattmatsproducent med varumärken som Mjau, Doggy och Bozita. Bolaget har över 100 års erfarenhet av djurmatstillverkning lokalt i Vårgårda där svenska, hållbara och naturliga produkter tillagas med djurens bästa för ögonen. Med kunskap, innovation och kärlek till katter och hundar levererar Doggy "kärlek i varje matskål”. Förutom i Sverige och övriga Norden är företaget verksamt i ca 20 länder. Doggy AB har ca 200 anställda och omsätter ca 600 miljoner SEK. Sedan 2020 ingår Doggy AB i PPF, Partner in Petfood, som ägs av Cinven.

Kontakter

Lisa Müller

Lisa Müller

Marknadschef Doggy & Mjau

Doggy AB är Sveriges största hund- och kattmatsproducent.

Doggy AB är Sveriges största hund- och kattmatsproducent med varumärken som Mjau, Doggy och Bozita. Bolaget har över 100 års erfarenhet av djurmatstillverkning lokalt i Vårgårda där svenska, hållbara och naturliga produkter tillagas med djurens bästa för ögonen. Med kunskap, innovation och kärlek till katter och hundar levererar Doggy "kärlek i varje matskål”. Förutom i Sverige och övriga Norden är företaget verksamt i ca 20 länder. Doggy AB har ca 200 anställda och omsätter ca 600 miljoner SEK. Sedan 2020 ingår Doggy AB i PPF, Partner in Petfood, som ägs av Cinven.

Doggy AB
Doggyvägen 1
447 84 Vårgårda
Sverige