Pressmeddelande -

Årstämma Doro AB 2008

Doro ABs årstämma 2008 hölls igår i Lund och följande punkter behandlades bland annat i korthet. Styrelsens sammansättning Omval skedde av Bo Kastensson, Jonas Mårtensson och Tomas Persson. Nyval skedde av Peter Blom (VD Sony Sverige) och Jérôme Arnaud (VD Doro). Bo Kastensson valdes till ordförande. Ersättning till styrelsen Stämman beslöt att arvode ska utgå med 300.000 kr till styrelsens ordförande och 100.000 kr till övriga ledamöter icke anställda inom Doro AB koncernen. Valberedning Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2009 skall ha tre ledamöter enligt följande: Tedde Jeansson (Originat AB), Arne Bernroth (Nordea Bank) och Bo Kastensson. Tedde Jeansson skall vara valberedningens ordförande. Valberedningens sammansättning skall kunna komma att ändras under året om större förändringar sker i bolagets ägarstruktur eller om någon ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört. Initiativ till sådan förändring skall i sådana fall tas av valberedningens ordförande. Bemyndigande På årsstämman beslutades att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt högst 4 000 000 aktier. Styrelsen skall äga rätt att besluta att nyemission skall ske mot kontant betalning och/eller mot apport, kvittning eller andra villkor. Nyemission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. För ytterligare information vänligen kontakta: Bo Kastensson, Styrelseordförande, tel: 046-280 50 03 Jérôme Arnaud, VD, tel: 046-280 50 05 e-mail: jerome.arnaud@doro.com Stefan Sjölin, CFO, tel: 046-280 50 62, e-mail: Stefan.sjolin@doro.com Om Doro Med över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativa och användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas av utveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inom tre affärsområden; Home Electronics, Business Electronics och Care Electronics. Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en rad återförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker och specialåterförsäljare. 2007 omsatte bolaget 346 MSEK. Doro-aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2017 uppgick nettoomsättningen till 1 924 miljoner kronor (200 miljoner euro).

Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige

Kontakter

Ann-Sofie Malmgren

Presskontakt Regional Marketing Manager Nordics & RoW +46 703 81 74 84