Pressmeddelande -

Kallelse till extra bolagsstämma i Doro 7 juni 2006

Styrelsen för Doro AB (”Doro”) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 7 juni 2006 kl 17.00 på Scandic Hotel Star i Lund. Med anledning av styrelsens beslut om nyemission kallas aktieägarna i Doro till en extra bolags¬stämma den 7 juni 2006. Kallelsen kommer formellt att utfärdas på måndag den 8 maj 2006, vilket kommer att ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. Kallelsen bifogas till detta pressmeddelande. Aktiemarknadsnämnden har den 4 maj 2006 meddelat Alted AB, Dirbal AB och Handels & Investment AB Venture samt Mellbygård Intressenter AB och Falkberget AB dispens från bestämmelserna om budplikt enligt Näringslivets Börskommittés Regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv. De av Aktiemarknadsnämnden meddelade dispenserna är förenade med de särskilda villkor för beslut m m som anges under punkt 8 i kallelsen. För ytterligare information, kontakta: Styrelseordförande Anders Bülow, tel 070-661 09 88 CEO Rune Torbjörnsen, tel 046-280 50 60, eller CFO Ingvar Karlsson, tel 046-280 50 62 Om Doro Doro utvecklar, designar och marknadsför produkter för kommunikation i hemmet och på arbetsplatsen. Doro är verksam inom fem områden: Telephony, IP-Communications, Accessories, Consumer Devices och Care Electronics. Erfarenhet och kvalitetstänkande, med fokus på användarvänlighet och design kännetecknar Doro. Via dotterbolaget UpGrade Communication tillhandahåller Doro även bredbandslösningar och IP-telefoni. 2005 omsatte bolaget 621 MSEK. Koncernens huvudkontor finns i Lund, Sverige. Doro har dotterbolag i sju europeiska länder samt i Australien. Doro-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Läs mer om Doro på www.doro.com.

Ämnen

  • Företagande

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2017 uppgick nettoomsättningen till 1 924 miljoner kronor (200 miljoner euro).

Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige

Kontakter

Ann-Sofie Malmgren

Presskontakt Regional Marketing Manager Nordics & RoW +46 703 81 74 84