Pressmeddelande -

Kommunikation av Doros kvartalsbokslut för kvartal 1 januari - mars 2006

1. Publikation av kvartalsbokslut tisdag 25 april kl 08.30 Doro publicerar sin rapport för första kvartalet 2006 tisdag den 25 april klockan 08.30. 2. Inbjudan till telefonkonferens tisdag 25 april kl 10.00 En telefonkonferens anordnas samma dag med början klockan 10.00. Rune Torbjörnsen, CEO, Ingvar Karlsson, CFO, presenterar rapporten och svarar därefter på frågor. För att deltaga i telefonkonferensen, * Vänligen ring på telefonnummer 08-600 53 80 * Din möteskod är 17 56 54 Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på www.doro.com/corporate/media från klockan 09.00 tisdag den 25 april. Moderator Urban Ekelund, Redeye. Doro AB (publ Om Doro Doro utvecklar, designar och marknadsför produkter för kommunikation i hemmet och på arbetsplatsen. Doro är verksam inom fem områden: Telephony, IP-Communications, Accessories, Consumer Devices och Care Electronics. Erfarenhet och kvalitetstänkande, med fokus på användarvänlighet och design kännetecknar Doro. Via dotterbolaget UpGrade Communication tillhandahåller Doro även bredbandslösningar och IP-telefoni. 2005 omsatte bolaget 621 MSEK. Koncernens huvudkontor finns i Lund, Sverige. Doro har dotterbolag i sju europeiska länder samt i Australien. Doro-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Läs mer om Doro på www.doro.com.

Ämnen

  • Företagande

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2017 uppgick nettoomsättningen till 1 924 miljoner kronor (200 miljoner euro).

Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige

Kontakter

Ann-Sofie Malmgren

Presskontakt Regional Marketing Manager Nordics & RoW +46 703 81 74 84