Pressmeddelande -

DoubleCheck och Ulrika Ajax tar fram ABC+D boken för offentliga affärer

Under de senaste åren har antalet leverantörer som gör affärer med offentlig sektor minskat i antal enligt DS Insikt som varje år sammanställer alla offentliga inköp. Motsvarande sker det en minskning i antalet anbud per upphandling vilket framgår i Upphandlingsmyndighetens årliga statistikrapport. Endast 4,1 st anbud i snitt räknat på ca 14 000 upphandlingar som ligger till grund för analysen. Det vanligaste är 2 anbud per upphandling. Effekten av denna nedgång innebär en sämre konkurrens och därmed sannolikt också en mindre nytta för varje skattekrona. I en stor anledning till denna utveckling är att många bolag runt om i landet som skulle kunna delta i den offentliga affären tycker att det är för svårt. Språket är svårt, metoder och modellbeskrivningar är svåra att förstå och de som är så kallade experter har sällan själva varit företagare eller anbudsgivare. 

DoubleCheck har i flera år jobbat för att öka intresset för den offentliga marknaden i stort genom att synliggöra dess affärsvärden och hur affärerna görs. Under 2010-2012 genomfördes projekt Anbudsvågen, bl a i alla Värmlands kommuner, i syfte att öka intresset för den offentliga affären och öka antalet anbud. just nu pågår motsvarande satsning i Dalarna tillsammans med Upphandlingsdialog Dalarna, ett initiativ från Länsstyrelsen i Dalarna. 

Ett led i arbetet att intressera och attrahera fler leverantörer för den offentliga affären presenterar DoubleCheck ett samarbete med den fd visionäre ledaren för Upphandling 24, Ulrika Ajax. 

"Vi ska tillsammans skapa den enkla handledningen för bolag och organisationer, även sociala företag, kring hur man gör offentliga affärer", säger Fredrik Tamm, grundare DoubleCheck. "Det är spännande att få göra detta tillsammans med Ulrika som är en viktig visionär inom utveckling av den offentliga marknaden. ABC+D för offentliga affärer med en unik ordlista kommer hjälpa många företag till att förstå bättre samt våga delta i den offentliga affären."

"Jag ser fram emot att driva utveckling tillsammans med DoubleCheck, att bidra till att leverantörer och offentligt inköp kommer närmare varandra. Offentliga marknaden behöver leverantörerna som kan sina produkter och tjänster och vet hur de bäst levereras. Jag ser det som en dans. Det kan kännas svårt i början. När vi kan stegen, har lärt oss några av figurerna/turerna och känner igen musiken, då är det mycket lättare och roligare att bjuda upp till dans. Ju mer vi dansar, desto bättre går det. Handledningen kommer att bli ett bra stöd, som underlättar och förhoppningsvis ökar intresset för leverantörerna att agera på den offentliga marknaden", säger Ulrika Ajax

  

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • offentliga marknaden
  • offentlig marknad
  • leverantör
  • upphandling
  • anbud
  • upphandlingsdialog
  • dialog

Om DoubleCheck

DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: beslutsstöd, affärsstöd och kommunikationsstöd.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, läs DoubleChecks White paper.

För mer information om DoubleCheck, läs på www.doublecheck.se 

m Ulrika Ajax

Alltid med fokus på det bästa för helheten, både för affären och människorna som gör den. Med en tydlig vision och missionen, att skattemedlen ska användas på bästa sätt, driver jag utveckling och förbättring. Utvecklingen gör vi tillsammans. Vi behöver samarbeta både inom den egna organisationen och med samarbetspartners, för att nå den bästa lösningen, till det bästa priset. Jag hjälper till att se framgångsfaktorerna, utvecklingspotentialen, det som bromsar och utifrån det vägleder jag till en för alla hållbar väg. 

För mer information om Ulrika Ajax https://www.linkedin.com/in/ulrikaajax/


Kontakter

Fredrik Tamm

Grundare, DoubleCheck AB 0707-124357

Relaterat innehåll