Pressmeddelande -

Offentlig marknadspotential görs tillgänglig av DoubleCheck

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för näringslivet i Dalarna och övriga Sverige. Därför har Upphandlingsdialog Dalarna i samarbete med DoubleCheck skapat Upphandlingsakuten där företag kan få kostnadsfri hjälp att sälja till länets kommuner och kommunala bolag.

– Det är en unik möjlighet att ta del av en marknad som årligen gör inköp för närmare 20 miljarder kronor, säger Mikael Prenler som är ansvarig seniorkonsult inom DoubleCheck.

I tider av kris och lågkonjunktur är den offentliga marknaden stabil. Kommuner och regioner har ett ansvar att tillhandahålla grundläggande service till sina innevånare. Det innebär att kommuner, kommunala bolag, regioner och statliga verk och myndigheter ständigt har ett behov av att köpa varor tjänster, även när andra branscher går på sparlåga. Men många mindre företag tycker att offentlig upphandling är svårt och väljer därför att inte lägga anbud i de upphandlingar som offentliga köpare gör.

– Att göra affärer med en kommun eller ett kommunalt bolag är egentligen inte svårare än att göra affärer med privata bolag. Men offentliga köpare måste följa lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket av många leverantörer uppfattas som komplicerat, säger Mikael Prenler.

Som leverantör behöver man inte vara expert på LOU. Lagen är i första hand ett regelverk som ska garantera att alla leverantörer behandlas lika och att det inte ställs orealistiska krav.

– Därför är det viktigt att svara på de frågor som ställs och att inte glömma någon uppgift som efterfrågas, eftersom det inte är möjligt att komplettera sitt anbud i efterhand, säger Prenler.

Två företag som har utnyttjat Upphandlingsakuten är Borlänge Bil- och Byggnadsglas och Säker Trafik Dalarna. Det individuella stödet som ingår har givit båda företagen större insikt om hur den offentliga marknaden fungerar, inte minst möjligheten att påverka en kommande upphandling.

– Många företag tror inte att man får prata med en offentlig upphandlare. Men det är lika viktigt att presentera sig och berätta om verksamheten för en offentlig köpare som för en privat. Dessutom är det viktigt att berätta om sina förutsättningar så det inte ställs krav som innebär att man inte kan vara med och lämna anbud, säger Mikael Prenler.

Upphandlingsakuten riktar sig till Dalarnas små och medelstora företag och består av två delar, dels en kostnadsfri digital utbildning om den offentliga marknaden, dels ett individuellt stöd på fem timmar som betalas av länsstyrelsen och tillhandahålls av DoubleCheck som är experter på affärer med offentliga köpare. Mer information om utbildningen och stödet finns på webbplatsen alltomanbud.se.

För mer information, kontakta:
Mikael Prenler
Tel: +46 70-524 24 61
Epost: mikael.prenler@doublecheck.se

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • upphandling
  • leverantör
  • offentlig marknad
  • offentliga marknaden

Om DoubleCheck Consulting

DoubleCheck Consulting är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: Rådgivning, analys och Marknadsinstitutet. www.doublecheck.se.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!