Pressmeddelande -

Sverige har fått en ny Dialogmakare

"Dialogmakarna skapar ökad förståelse och bidrar till direkt nytta genom arbetet att skapa fungerande dialog på den offentliga marknaden. Oavsett om det handlar om att öppna upp låsta positioner mellan köpare och säljare eller att skapa arenor och mötesplatser för dem att mötas, har vi den goda affären i fokus. Därtill leder vi samtalen kring Innovations- och Funktionsupphandlingar. Vi är initiativtagare till Upphandlingspuben och beger oss snart ut på turné tillsammans med systerbolaget DoubleCheck under Upphandlingsdialog Dalarnas namn. Under tre år ska vi besöka alla Dalarnas kommuner och bjuda in leverantörerna till dialog med de offentliga kunderna på orten", berättar Jenny Engström, VD för bolaget.

I samband med lanseringen av denna turnéstart är det extra kul att hälsa vår nya Dialogmakaren Niklas Tideklev välkommen. Niklas är välkänd för de flesta efter sina många år i det offentligas tjänst på olika myndigheter. Nu senast kommer Niklas från Strategienheten på Upphandlingsmyndigheten. 

Niklas har en tydlighet och erfarenhet som få från den köpande sidan kring vad som egentligen krävs för att få till den goda affären. För Niklas del handlar det inte bara om dialogen utan om hela digitaliseringen av samhället

"Om vi ska lösa de samhällsutmaningar vi står inför med minskade skatteintäkter och demografisk utveckling så måste vi utveckla våra arbetssätt, processer och de offentliga affärerna. Det är en nyckelfaktor för att samtidigt ta tillvara digitaliseringens potential och stimulera innovationskraften inom det offentliga och de företag som vill leverera till offentlig sektor."

"Jag vill vara med och bidra på djupet till både offentliga aktörer som privata med att få igång samverkan, partnerskap och bättre dialoger", säger Niklas Tideklev. 
"På så sätt kan vi också gå från detaljer till att upphandla funktioner och effekter. Det kommer att stimulera innovation och bidra till att vi kan lösa några av samhällsutmaningarna. Det ser jag som en stor utmaning och möjlighet. Det ska bli oerhört spännande att vara med på denna utvecklingsresa i ett kompetent och nytänkande bolag", avslutar Niklas sitt första uttalande som Dialogmakare.

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • dialogmakare
  • dialog
  • funktionsupphandling
  • innovation
  • upphandling
  • offentlig marknad
  • offentliga marknaden

För mer information:

Jenny Engström, VD/Dialogmakare, +46 760 06 33 01, jenny.engstrom@dialogmakarna.se 

Niklas Tideklev, Expertrådgivare Innovation- och Funktionsupphandlingar/Dialogmakare, +46 739 25 49 60, niklas.tideklev@dialogmakarna.se 

Om Vi makar dialog AB

Vi makar dialog AB är en del av DoubleCheck-gruppen och bolaget startades under våren 2018. Dialogmakarna har metoder och utvecklar mötesplatser för att öka innovationskraft, innovationshöjd och affärsvärdet för alla inblandade parter. Vi är erfarna dialogledare med kompetens inom innovation, upphandling, offentlig verksamhet, juridik, affärsmannaskap och management. Vi tar roller som projektledare, processledare, bollplank, coach, moderator och facilatorer.

Med bas i ett modernt synsätt på hur de offentliga affärerna bör genomföras och utgå från en konstruktiv och, i de flesta delar, transparent dialog, skapar bolagets Dialogmakare förutsättningar för mer värde för varje spenderad skattekrona.

Vill du läsa mer om Dialogmakarna: https://dialogmakarna.se/

Om DoubleCheck AB

DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: beslutsstöd, affärsstöd och kommunikationsstöd.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, läs DoubleChecks White paper.

Relaterat innehåll