Doxa fokuserar på dentalmarknaden

Dokument -

Doxa fokuserar på dentalmarknaden

För att på bästa sätt utnyttja potentialen i Doxas teknologi och optimera tillgängliga resurser fokuserar Doxa verksamheten och renodlar affärsmodellen. Bolaget går från att vara ett biokeramiskt forsknings- och utvecklingsbolag till ett renodlat dentalbolag som själv kommersialiserar sina produkter. Den första produkten, dentalcementet XeraCem™, lanseras redan under 2009.
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).
  • Filformat: .pdf

Relaterat innehåll