Pressmeddelande -

Ranking av de bästa på Performance Management i Sverige

Drive Management har nu rankat de företag som har bäst strukturer för Performance Management, dvs strukturer för att optimera chefer och medarbetares prestation. Enligt Performance Management Survey™ 2010/2011 är det läkemedelsbolaget AstraZeneca det företag som är bäst i Sverige.

”Det är väldigt roligt att kunna uppmärksamma företag som jobbar strukturerat med att driva framstående prestationer.  Performance Management är på mycket stark frammarsch i Sverige och många företag har bara börjat jobba professionellt med detta område.  Detta är en viktig fråga för att attrahera rätt personal. berättar Anna-Lena Strid, VD Drive Management.

Årets studie visar att det är stor variation mellan företagens nivåer avseende effektiva strukturer för Performance Management. De 20 % bästa företagen får 33 poäng i rankingen av maximalt 50 poäng medan övriga 80 % har 25 poäng i genomsnitt. Medianen är 25 poäng. Det innebär att det finns en mycket stor potential att åstadkomma markanta resultatförbättringar genom att använda mer moderna processer för att optimera chefer och medarbetares prestationer.

”Det stämmer väl överens med vår uppfattning hur det ser ut på marknaden. Vi har ett antal företag som tidigt började jobba seriöst med Performance Management och som nu fått stukturen på plats samt fått processen implementerad i verksamheten. Här finner vi framförallt större, kunskapsintensiva, internationella företag. Satsningarna kom då oftast initialt utifrån ett utvärderings – och belöningsperspektiv. Andra vågen är de företag som för några år sedan påbörjade sin satsning och nu har lagt de första pusselbitarna i strukturen och är redo för nästa steg. Tredje vågen är de företag som nu påbörjar sin satsning. Här finns allt ifrån organisationer inom offentlig sektor som börsnoterade industriföretag. Den stora skillnaden på satsningarna idag, jämfört med för 5-10 år sedan, är att nu är ledningen oftast med på tåget och många initiativ drivs utifrån att verksamheten ställer högre krav på att bättre kopplat ihop verksamhetens mål, strategier och kultur med prestationsstyrning på individnivå. Skillnaden när ledningen är involverad är också att satsningarna har mycket högre krav på att de ska ge resultat, inte vara en administrativ process. Detta gör att utvecklingen inom Performance Management nu snabbt går framåt och idag etableras hela andra strukturer och lösningar än tidigare, lösningar som verkligen skapar hög effekt. Och utvecklingen kommer att fortsätta framåt genom fortsatta kraven på allt effektivare lösningar som driver resultat” säger Anna-Lena.

I årets studie deltog 69 av Sveriges största företag. Studien görs årligen av managementkonsultföretaget Drive Management som är en ledande aktör inom Performance Management. Rankingen baseras på de tio mest centrala komponenterna i ett effektivt och modernt Performance Management.

Om Performance Management Survey 2010/2011

Drive Management, Sveriges mest erfarna aktör inom Performance Management, har för fjärde året i rad genomfört den ledande studien Performance Management Survey™. I årets studie medverkar 69 av Sveriges största företag, motsvarande 12 % av Sveriges 575 största företag. Syftet med studien är att bidra till utvecklingen inom Performance Management genom att kartlägga centrala områden hos Sveriges största företag. Årets studie har fokus på vilka effekter företag uppnår med sitt nuvarande Performance Management. Målgruppen för studien är Sveriges största företag. I årets studie medverkade 69 företag, utvalda bland Sveriges 575 största företag. De flesta företag i studien, 48 % har mellan 1 000 och 4 999 anställda 23 % har över 10 000 anställda. Respondenterna utgörs till största del av HR direktör/HR chef, 54 % eller PM ansvarig/HR specialist, 38 %. Studien genomfördes under perioden 29 oktober 2010 till 28 februari 2011. Medverkande företag var: Adecco, Aditro, AFA Försäkring, Alfa Laval, Assa Abloy, AstraZeneca, Bauhaus, Berendsen, Boliden, Bredbandsbolaget, Capgemini, Carlsberg, Cision, Deloitte, E.ON, Ernst & Young, Folksam, Försvarets Materielverk,  Huawei Telecom,  Husqvarna,  Husqvarna AB, ICA,  If, IFS Scandinavia, IFS World Operations, Innventia, KappAhl Sverige AB, KPMG, Lantmännen, Logica, LFV, Länsförsäkringar AB, Manpower, Max Hamburgerrestauranger, Modul 1, Nilson Group, Nobia, Onninen, Parker Hannifin, Poolia, Posten, Posten Logistik, Procordia Food, Pågen, Ramböll Sverige, SAS, Scania, SEB, Semper, Skandia, SKF, Sodexo, Statoil Detaljhandel, SWECO, Swedbank, Swedbank Robur, Svenska Spel, SVT, Tele 2, Telenor, Transcom, Vattenfall, Veolia Transport Sverige, Volvo Cars, Volvo Powertrain Sweden, WSP Sverige, PwC Sverige

Rapporten finns på Drive Managements webbsida: http://www.drive.se/svenska/bibliotek/

 

Kontaktperson:

Anna-Lena Strid, VD Drive Management, Mobil: 0704-22 24 32, e-post: anna-lena.strid@drive.se.

Foto på Anna-Lena Strid finns på Drive Managements webbsida: www.drive.se

Drive Management, Skeppsbron 16, 111 30 Stockholm, 08-23 13 16, www.drive.se

 

Ämnen

 • Undersökningar

Kategorier

 • corporate performance management
 • human resources
 • kompetensutveckling
 • ledarskap
 • medarbetarsamtal
 • medarbetarskap
 • målstyrning
 • organisationsutveckling
 • performance management
 • prestationsoptimering
 • utvecklingssamtal
 • utvärdering
 • prestationsstyrning
 • ranking

Drive Management är en ledande aktör inom Performance Management. Performance Management handlar om att maximera verkningsgraden mellan strategi och handling genom att optimera varje individs prestation.

Drive Management

Skeppsbron 16

111 30 Stockholm

www.drive.se