Pressmeddelande -

27 nya studentföretag under 2009

2010-01-07 Anna Hallberg

Intro bild

Studenter vågar ta steget och starta företag - 27 nya företag blev det under 2009 med hjälp av Drivhuset vid Högskolan Väst.

Foto: Andreas Johansson

En kvinnlig student som startar ett enmansföretag inom design, data/IT, eller HR-området. Så ser den typiske nyföretagaren ut som under 2009 startat företag via Drivhuset på Högskolan Väst. Hela 27 nya företag blev det under året.

- Vi höjde målet för 2009 och det har vi passerat så det känns naturligtvis jätteroligt! Att det dessutom är 85 % kvinnor bland dessa tycker jag är extra roligt och där går vi emot trenden hos liknande stödorganisationer, säger Anna Lärk Ståhlberg, tf verksamhetsledare på Drivhuset vid Högskolan Väst på Entré AIL.
Drivhuset verkar för att stimulera entreprenörskap och företagande bland studenter på Högskolan Väst genom att erbjuda utbildningar, workshops och vägledningar. Arbete utgår från tre fokusområden - attityder, nätverk och idéförverkligande.

- Det vi känner i år är att vi har lyckats så väl med de aktiviteter vi skapat. Exempelvis har Entreprenörsskolan, som vi driver tillsammans med Folkuniversitetet, lockat 479 deltagare till de öppna föreläsningarna. Det är ju makalöst bra! Där lockar vi dessutom människor som inte är studenter till en högskolemiljö de kanske aldrig tidigare besökt. Det kan skapa nyfikenhet och ta bort osynliga studiehinder bara det, säger Anna Lärk Ståhlberg.

Spiraföretagare på campus
Nytt för i år är också att de s.k. Spiraföretagen* - i år tre till antalet - finns på plats på campus där de får hjälp med en kontorsplats och annan infrastruktur under 6 månader. Att finnas på campus ger många fördelar; att bli del i ett sammanhang direkt istället för att sitta hemma ensam och att ha möjlighet till dagliga samtal med Drivhuset är förstås positivt.

- Mina första tre månader har gett mig otroligt mycket! Att få möjlighet till en helhet när det gäller kompetenspåfyllnad är otroligt värdefullt. Jag har fått coachning av säljare, marknadsförare, redovisningsbyrå, Skatteverk m.m. - utan detta hade jag inte vetat vilken ände jag skulle börja i, berättar Veronica Bjursell som startat Vero Travel, ett av Spiraföretagen som skräddarsyr paketresor för utländska turister till Norden.

Attitydförändring är utmaningen
Enligt en attitydundersökning genomförd 2007 kan 60 % av studenterna tänka sig att starta eget men 60 % vet inte hur man gör. Något som också är känt är att om du har egenföretagare i din närmiljö finns detta med som en naturlig möjlighet när du som ung planerar inför framtiden. På Högskolan Väst saknar 75 % av studenterna kontaktytor till egenföretagare.

- Det är den stora utmaningen för oss - att arbeta med attitydförändring och att plantera in entreprenörskap i studenternas medvetande, som en möjlig väg i livet. Vi märker dock att fler och fler studenter söker upp oss för vägledning, framför allt personalvetare och studenter inom data/media/film, och vi har haft över 180 vägledningssamtal i år. Visst finns det omvärldsfaktorer som påverkar men det känns ändå som att fler och fler känner till det vi gör och att vi gör det bra, så jag ser med spänning framtiden an, säger Anna Lärk Ståhlberg.

 

* Syftet med SPIRA företag är att stödja den som vill starta eller som nyligen har startat eget företag. SPIRA riktar sig mot tjänsteföretag i startfasen. Varje år väljs ett antal företag ut som får vägledning och stöd i sitt företagande. För att möjliggöra företagande på heltid får Spiraföretagaren projektlön under 3-6 månader förutsatt att ställda mål upprätthålls. Detta ger Spiraföretagaren en ekonomisk bas att våga satsa på sin idé. SPIRA satsar på affärsutveckling i form av föreläsningar och workshops i affärsplanering, säljcoachning, säljkurs, personlig vägledare och uppföljningsmöten.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • affärsidé
  • drivhuset
  • drivhuset företagens vänner starta eget entreprenör
  • starta eget
  • student

Drivhuset hjälper universitet- och högskolestudenter att starta och driva företag.