Pressmeddelande -

Unikt projekt ger studenter grundutbildning i företagande

Idag blev det klart att Drivhuset vid Högskolan Väst kommer att gå in i programutbildningarna från och med hösten 2010 för att bidra till tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Entreprenörskapsspridningsprojektet inSPIRAmera stöttas av Västra Götalandsregionen och Högskolan Väst.

–        Projektet har formats efter vår omfattande undersökning Attityd 07 som visar att mer än hälften av studenterna vid Högskolan Väst kan tänka sig att bli egen företagare men att tre av fyra saknar kunskap om hur ett företag startas eller vart de kan vända sig för att få den informationen. Vår förhoppning är att den kunskapsbilden kommer att bli omvänd nu när entreprenörskapsundervisningen inSPIRAmera schemaläggs, förklarar Anna Lärk Ståhlberg, verksamhetsledare för Drivhuset vid Högskolan Väst.

Drivhuset vid Högskolan Väst arbetar aktivt och långsiktigt med att förändra attityder till företagande genom att erbjuda inspirationsföreläsningar, workshops och vägledningar. I internationell jämförelse startas det få företag i Sverige och Västra Götaland. Dessutom är andelen företag som startas av kvinnor låg. Projektet inSPIRAmera erbjuder samtliga studenter som studerar vid Högskolan Väst en grundutbildning i företagande och företagsamhet. Då det är fler kvinnor än män som studerar kommer projektet dessutom att leda till att fler kvinnor startar företag.

–        Det känns mycket spännande det vi står inför nu. För Drivhuset är detta en viktig milstolpe. I och med detta kommer vi verkligen få chansen att ”make a difference”,  både för studenter som studerar vid Högskolan Väst men också för den regionala tillväxten, säger Anna Lärk Ståhlberg stolt.

För mer information om projektet kontakta Anna Lärk Ståhlberg, verksamhetsledare på Drivhuset vid Högskolan Väst på 0733-58 22 81 eller anna.lark.stahlberg@drivhuset.se 

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • affärsidé
  • drivhuset
  • entreprenör
  • inspiramera
  • utbildning i företagande
  • starta eget
  • student

Regioner

  • Västra Götaland

Drivhuset hjälper studenter att starta och driva företag genom vägledning, inspiration och kontakter.