Gå direkt till innehåll
Konstnären Richard Johansson och Noor Abdul utforskar olika material och tekniker. Foto: Peter Hartman
Konstnären Richard Johansson och Noor Abdul utforskar olika material och tekniker. Foto: Peter Hartman

Pressmeddelande -

Barnens Skulpturpark i Rosengård bjuder in till press- och mediaträff!

I projektet skapar barn och unga tillsammans med professionella konstnärer och dramapedagoger Barnens skulpturpark i området Herrgården i stadsdelen Rosengård i Malmö. Syftet är att barn och unga som bor i området, utifrån sina erfarenheter och berättelser, får uttrycka sig konstnärligt i det offentliga rummet genom att skapa permanenta konstverk i sin egen uppväxtmiljö. Målet är att under tre år skapa 4-6 färdiga verk där varje professionell konstnär arbetar sida vid sida med 5-10 barn/verk. Inom ramen för projektprocessen bygger vi också in en naturlig lärandeprocess kring offentlig konst där de unga bjuds in till medskapande och delaktighet hela vägen. Från etableringsfas, idé-och produktionsfas till invigning av verken. De unga kommer här att få en unik inblick i samt lära sig det mesta om hur offentlig konst blir till samt bli stolta upphovsrättshavare till nya kollektiva verk. Vi kommer i Malmö att få en skulpturpark som är helt unik i sitt slag! Satsningen genomsyras av barnperspektivet dock utan att göra avkall på konstnärligt högt ställda mål. Ett inspirationspaket för parkbesökare samt ett metodmaterial utifrån projektarbetet tas fram. Materialet tillhandahålles av föreningen efter det att projektets avslutats. Verken doneras till Malmö stad som också ansvarar för parkens fortsatta drift och underhåll.

Foto: Peter Hartman

Ursprungsidén kommer från Drömmarnas hus konstnär Jafer Taoun, som har arbetat i många år i Drömmarnas hus verksamhet. Projektet vill skapa ny spännande offentlig konst som har en djup förankring i det område de uppförs. Genom att bjuda in unga till att utsmycka de offentliga rummen i sin direkta närmiljö så skapar vi starka band till uppväxtmiljö och med det staden. Vi kommer att arbeta i en genuint medskapande konstnärlig process där barnperspektivet står i fokus.

Målet är att under tre år skapa 4-6 färdiga verk där varje professionell konstnär arbetar sida vid sida med 5-10 barn/verk. Den yngsta av de medverkande barnen är 8 år och den äldsta 13 år. Inom ramen för projektprocessen bygger vi också in en naturlig lärandeprocess kring offentlig konst där de unga bjuds in till medskapande och delaktighet hela vägen. Från etableringsfas, idé- och produktionsfas till invigning av verken. De unga kommer här att få en unik inblick i samt lära sig det mesta om hur offentlig konst blir till samt bli stolta upphovsrättsinnehavare till nya kollektiva verk. Vi kommer i Malmö att få en skulpturpark som är helt unik i sitt slag. Då barnperspektivet och det viktiga målet att barnens skall känna att de äger projektet, genomsyrar hela processen, så har vi också startat upp Barnens Skulpturparlament. Det är projektets högsta beslutande organ och där sitter barnen i majoritet. De unga deltar m a o i alla delar av projektet från planerings- och budgetarbete, framtagandet av skisser och modeller till färdigställande av verken och slutligen invigning.

Foto: Peter Hartman

Projektägare för Barnens Skulpturpark är Drömmarnas hus men projektet drivs i stor samverkan med finansiärerna Malmö Stad (Gatukontoret och Kulturförvaltningen/Offkonstgruppen) och Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Dessa parter finns också representerade i projektets styrgrupp. Den tredje finansiären är Allmänna Arvsfonden. Övriga samarbetspartners i projektet är bl a Skissernas museum, Victoria park och Rosengårdsskolan m fl.

Vi hälsar nu press- och media hjärtligt välkomna att träffa barn och professionella konstnärer fredagen den 25 maj kl.13.30–14.30. Vi visar då också upp VARDA lokalen på Ramels väg 41 speciellt för er. Den lokal där vi nu bygger upp en ändamålsenlig ateljémiljö tillika den lokal där allt händer. Representation från finansiärerna kommer också att finnas på plats.

Vi bjuder på lite fika

Kontaktperson: Ann-Marie Erixon (projektledare) Tel. 0734-48 62 02 E-post: ann-marie@drommarnashus.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Drömmarnas Hus har mer än 25 års erfarenhet av att använda sig av lust, fantasi och kreativitet i kombination med kultur och pedagogik, där barn och unga står i fokus i det egna skapandet. Genom spektakulära scenkonstproduktioner, innovativa skolsamarbeten, vernissager etc. Många vill förändra världen, vi gör det!


Kontakter

Ann-Marie Erixon

Ann-Marie Erixon

Projektledare 0734-486202

Relaterat innehåll

Med kulturen som kraft förändrar vi världen!

Drömmarnas Hus använder lust, glädje och nyfikenhet i kombination med kultur, kreativ pedagogik och det egna skapandet, som verktyg i ett socialt förändringsarbete. Genom åren har dessa byggstenar varit grunden för alla projekt som bedrivits inom verksamheten.

Sedan 1990 har vi funnits på Rosengård i Malmö. År 2000 bytte vi namn, från Teater X till Drömmarnas Hus. Vi är en ekonomisk förening utan vinstintresse, där alla våra projekt bedrivs med medel från finansiärer som delar vår värdegrund: Det går att förändra världen genom kultur!

Över tid har vi höjt blicken, från Rosengårds horisont till Malmös, från Malmös till Skånes och ut i världen. Men våra rötter är och förblir på Rosengård. Det är här vi vill vara. Det finns outtömlig kraft och kreativitet här. Men vi vill inte isolera oss. Vi vill öppna upp och skapa mötesplatser för samverkan. Vi vill bjuda in Skåne till Rosengård, och ta Rosengård ut i Skåne.

De senaste storprojekten har involverat lärare och elever från en mängd skånska kommuner. Tiotusentals barn och ungdomar har mött våra professionella kulturarbetare i kreativa, sociala processer och projekt. Målet med vårt arbete är att främja integration och gemenskap genom att synliggöra människans inneboende kraft och se till ungdomars faktiska behov.

Drömmarnas Hus
Frölichs väg 4
213 68 Malmö
Sweden