Pressmeddelande -

Bättre livskvalitet med ny orphan drug för Addisons sjukdom

Helsingborg / San Diego 22 juni 2010- Det svenska läkemedelsföretaget DuoCort Pharmas nya mer fysiologiska behandling för binjurebarksvikt förbättrar patienternas livskvalitet. Företaget presenterar dessa nya data från sin fas II/III studie vid den 92:a årliga kongressen ENDO i San Diego.

Den nya behandlingen från DuoCort Pharma har en mer fysiologisk frisättningsprofil som efterliknar kroppens naturliga utsöndring av kortisol. Därigenom förbättras behandlingsresultaten och livskvaliteten för patienterna. Företaget har också tagit fram metoder för att optimera doseringen vilket också bidrar till att på sikt förbättra behandlingen.

DuoCort Pharma presenterar också resultaten av en världsomspännande undersökning på drygt 1200 patienter med binjurebarksvikt. Över 60% menar att deras sjukdom och nuvarande behandling påverkar deras livskvalitet till det sämre avseende deras sociala liv, arbetsförmåga, familjeliv och fysiska aktivitet.  Tre fjärdedelar är oroliga för långsiktiga biverkningar såsom benskörhet, fetma, trötthet och ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom av sin behandling. Det finns således ett stort behov för en bättre behandling.

Dessa resultat bekräftas också i ett flertal andra studier som visar på för tidig död, försämrad livskvalitet, ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och minskad bentäthet  hos patienter som behandlas för binjurebarksvikt. Den troliga orsaken är den mycket omoderna ersättningsbehandling som i används idag och som inte på något sätt kan efterlikna den normala dygnsprofilen av kortisol.

Gudmundur Johannsson professor och överläkare i endokrinologi vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg samt medicinskt ansvarig på DuoCort Pharma säger att “Denna nya mer fysiologiska behandling har en fantastisk potential att markant förbättra behandlingen för de 4000 patienter i Sverige som lider av binjurebarksvikt och därför måste ha livslång behandling som ersätter kortisol för att överleva. Förbättringen av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom,  livskvalitet och välbefinnande samt en förenklad och mer individanpassad dosering gör detta till ett välkommet nytt behandlingsalternativ för att hjälpa patienterna att leva ett mer normalt liv.”

Tidigare under året togs ytterligare ett steg närmare marknaden genom ansökan om marknadsgodkännande inom EU för DuoCort Pharmas nya orphan drug.


För mera detaljer kring data se också:

http://www.abstracts2view.com/endo/view.php?nu=ENDO10L_P3-646 http://www.abstracts2view.com/endo/view.php?nu=ENDO10L_P2-677
http://www.abstracts2view.com/endo/view.php?nu=ENDO10L_P3-644

Om binjurebarksvikt

Patienter som lider av sjukdomen binjurebarksvikt är oförmögna att producera sitt eget kortisol. För att överleva behöver de därför ersättningsbehandling med hydrokortison.  Binjurebarksvikt är en ovanlig sjukdom som drabbar patienter i aktiv ålder. Eftersom det är en kronisk sjukdom, behöver patienterna livsnödvändig behandling hela livet. Behandling av binjurebarksvikt innebär att man ersätter de hormoner som patientens egna binjurebark inte kan producera. Kortisol ersätts med hydrokortison, den syntestiska formen av kortisol.

Det finns olika typer av binjurebarksvikt: primär binjurebarksvikt också kallad Addisons sjukdom, sekundär binjurebarksvikt och CAH- congenital adrenal hyperplasi.

Kontakt information

Gudmundur Johannsson, medicinskt ansvarig, tel 070-528 08 72

Maria Forss, projektledare, tel 070-967 00 07

Jacob Kaluski, styrelseordförande, tel 070-356 56 65

Ämnen

 • Medicinsk forskning

Kategorier

 • duocort
 • orphan drug
 • addisons sjukdom
 • addisons
 • binjurebarksvikt
 • livskvalitet
 • duocort pharma
 • kortisol
 • fysiologisk
 • gudmundur johannsson
 • maria forss
 • jacob kaluski
 • puls
 • sahlgrenska
 • sahlgrenska universitetssjukhuset
 • san diego

Om DuoCort Pharma AB

DuoCort Pharma är ett svenskt läkemedelsutvecklingsföretag som fokuserar på att förbättra glukokortikoid behandlingen för patienter med binjurebarksvikt. Företaget har sitt ursprung hos forskare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och vid Uppsala Universitet. DuoCort Pharma har utvecklat en förbättrad glukokortikoid behandling för patienter med binjurebarksvikt, en ovanlig sjukdom som har orphan status  i Europa och USA.  Den nya produkten tas en gång om dagen och är en så kallad dual release. Det innebär att den har ett yttre hölje som direkt frisätter läkemedel och en inre kärna som frisätter läkemedlet över dygnet för att härma kroppens egen frisättning av kortisol. Tabletten finns i både 5 och 20 mg. För mer information besök www.duocort.com.

DuoCort Pharma AB är ett projektbolag inom PULS- Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences.

Relaterat innehåll

Lyckad svensk fas II/III studie för ny behandling av Addisons sjukdom

Helsingborg / Washington DC 12 juni 2009- Svenska företaget DuoCort har fått lovande data från sin fas II/III studie för den ovanliga och livshotande Addisons sjukdom. DuoCorts nya mer fysiologiska behandlingsform med hydrokortison givet en gång om dagen visar förbättrade riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom jämfört med dagens standardbehandling med hydrokortison som ofta ges tre gånger om dagen.

DuoCort Pharmas nya läkemedel Plenadren har idag fått en positiv bedömning för ett marknadsgodkännande av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP)

Helsingborgsföretaget DuoCort Pharma meddelar att den europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar EU-kommissionen att Plenadren ska registreras. Plenadren är ett nytt läkemedel för patienter som inte producerar tillräckligt eget kortisol, på grund av att binjurarna inte fungerar ( binjurebarksvikt). Kortisol är ett hormon som är nödvändigt för ett flertal av kroppens viktigaste funktioner.

Relaterade event