Gå direkt till innehåll
Dustin rekryterar hållbarhetschef från H&M

Nyhet -

Dustin rekryterar hållbarhetschef från H&M

Henrik Lampa blir ny hållbarhetschef på Dustin. Han har närmare 20 års erfarenhet av hållbarhetsarbete och kommer närmast från rollen som senior hållbarhetsrådgivare på H&M.

Henrik har haft flera olika roller inom hållbarhet på H&M de senaste åren och har dessförinnan arbetat med hållbarhetsfrågor inom både näringsliv och offentlig sektor. 

- Nu höjer vi ambitionen ytterligare för vårt hållbarhetsarbete. Jag är mycket glad att Henrik har valt att bli en del av vårt team. Med sin långa erfarenhet av hållbarhetsarbete i en global organisation där han kombinerat hållbarhet med affärsutveckling kommer han spela en viktig roll för Dustins fortsatta arbete, säger Stephanie Forsblom, VP Corporate Responsibility, Communication & Brand.

Dustins hållbarhetsarbete fokuserar på fem områden som bland annat omfattar att genomföra egna fabriksinspektioner och att ta tillbaka använda produkter med målet att de ska återanvändas.

- Dustin verkar i en intressant bransch. De har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och har en spännande resa framför sig. Jag ser verkligen fram emot att vara med och fortsätta utveckla arbetet, säger Henrik Lampa.

Henrik börjar på Dustin den 1a mars.

Dustins fokusområden

  Fokusområde

  Beskrivning

  Mål

  Ansvarsfull tillverkning

  Säkerställa att produkterna i vårt erbjudande kommer från tillverkare med engagemang, kompetens och pågående aktiviteter för att förbättra arbetsförhållandena i värdekedjan.

  Att med början 2015/16 ha genomfört 80 fabriksinspektioner till år 2020.

  Minskad klimatpåverkan

  Minimera resursanvändningen (energi, utsläpp och material) i verksamheten för att kontinuerligt minska vår påverkan på miljön. Minska vår klimatpåverkan, i form av växthusgaser, med 40 procent till år 2020 jämfört med 2014/15.

  Ansvarsfull resursanvänding

  Erbjuda energi- och resurseffektiva tjänster, lösningar och produkter, såsom återtag av gammal elektronik som tjänst. Att med början 2014/15 ha återtagit 140 000 sålda produkter till år 2020.

  Affärsetik och antikorruption

  Agera på ett affärsetiskt riktigt sätt och motverka alla former av korruption, genom att främja en kultur där anställda och affärspartners öppet kan diskutera etiska dilemman som de kan stöta på i den dagliga verksamheten. 100 procent av våra verksamhetsområden ska genomgå en riskbedömning avseende affärsetik och anti-korruption och 100 procent av de rapporterade incidenterna ska följas upp.

  Jämställdhet och mångfald

  Bygga en respektfull och värdebaserad företagskultur, arbeta för jämställdhet på alla nivåer i organisationen samt främja innovation genom mångfald av perspektiv, erfarenhet, kulturer, kön och åsikt. Vardera kön ska senast år 2020 vara representerat till minst 40 procent i hela organisationen.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

  Om Dustin

  Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

  Dustin har mer än 1500 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. 

Ämnen

Presskontakt

Karin Tränk

Presskontakt Press & PR Manager +46 73 850 54 85
Eva Ernfors

Eva Ernfors

Presskontakt Head of Communication +46 70 258 62 94

Fredrik Sätterström

Presskontakt Head of Investor Relations +46 70 510 10 22

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Benelux.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning för deras behov.

Vi erbjuder cirka 280 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Omsättningen verksamhetsåret 2021/22 uppgick till cirka 23,6 miljarder kronor och mer än 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har cirka 2 500 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm.

Dustin
Augustendalsvägen 7
131 52 Nacka Strand
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum