Skip to main content

Q1: Stärkt position på en utmanande marknad

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2020 08:00 CET

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 12,2 procent till 3 508 miljoner kronor (3 127).
  • Den organiska tillväxten var 6,1 procent (5,9) varav SMB 0,3 procent (7,8), LCP 15,1 procent (4,9) och B2C -23,4 procent (2,0). Tillväxten har påverkats av en fortsatt avvaktande företagsmarknad.
  • Bruttomarginalen uppgick till 16,0 procent (17,4).
  • Justerat EBITA minskade till 156 miljoner kronor (162) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,5 procent (5,2), som en följd av fortsatta investeringar och en förändrad försäljningsmix.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 118 miljoner kronor (149), inklusive jämförelsestörande poster om -14 miljoner kronor (3).
  • Kvartalets resultat uppgick till 86 miljoner kronor (111).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,97 kronor (1,38).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 225 miljoner kronor (-51).
  • Nettoskulden vid periodens slut i relation till justerat EBITDA under den senaste tolvmånadsperioden var 2,6 exklusive effekterna från implementeringen av IFRS 16 Leasingavtal (2,9 vid utgången av 2018/19). Inklusive effekterna av IFRS 16 uppgår nyckeltalet till 3,0.

"Vi har ytterligare stärkt vår marknadsposition under verksamhetsårets första kvartal. Omsättningen ökade med över 12 procent, varav drygt 6 procent organiskt. Den justerade EBITA-marginalen minskade jämfört med motsvarande period föregående år, men förbättrades i förhållande till de två närmast föregående kvartalen. Vi har framgångsrikt lanserat onlineplattformen och driftsatt vårt nya regionala lager i Nederländerna. Vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt på våra befintliga marknader och har en tydlig plan för att nå vårt marginalmål", säger Thomas Ekman, VD och koncernchef på Dustin.

Läs hela rapporten här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 070 510 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2020 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1800 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2018/19 uppgick till 12,5 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.