Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Q1: Stark tillväxt och förbättrade marginaler

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 20,6 procent till 3 127 miljoner kronor (2 592).
  • Den organiska tillväxten var 5,9 procent (8,8) varav SMB 7,8 procent (9,5), LCP 4,9 procent (8,3) och B2C 2,0 procent (8,5).
  • Bruttomarginalen ökade till 17,4 procent (15,6).
  • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 162 miljoner kronor (131) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,2 procent (5,1).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 149 miljoner kronor (108), inklusive jämförelsestörande poster om 3 miljoner kronor (-3).
  • Kvartalets resultat uppgick till 111 miljoner kronor (76).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,38 kronor (0,98).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -51 miljoner kronor (453).
  • Nettoskulden vid periodens slut i relation till justerat EBITDA under den senaste tolvmånadersperioden var 2,0 (3,3 vid utgången av 2017/18).

Läs hela rapporten här

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 070 510 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2019 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har cirka 1500 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Ämnen


Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning för deras behov.

Vi erbjuder cirka 280 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Omsättningen verksamhetsåret 2021/22 uppgick till cirka 23,6 miljarder kronor och mer än 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har cirka 2 500 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm.

Presskontakt

Karin Tränk

Presskontakt Press & PR Manager +46 73 850 54 85
Eva Ernfors

Eva Ernfors

Presskontakt Head of Communication +46 70 258 62 94

Fredrik Sätterström

Presskontakt Head of Investor Relations +46 70 510 10 22

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Benelux.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning för deras behov.

Vi erbjuder cirka 280 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Omsättningen verksamhetsåret 2021/22 uppgick till cirka 23,6 miljarder kronor och mer än 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har cirka 2 500 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm.

Dustin
Augustendalsvägen 7
131 52 Nacka Strand
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum