Pressmeddelande -

DWS uppnår en volym på 5,3 miljarder euro i fastighets- och skuldtransaktioner 2018

Under 2018 genomförde DWS europeiska förvaltning transaktioner motsvarande cirka 4,6 miljarder euro fö fastighetsfonder med privata och institutionella investerare. Transaktionsvolymen är nästan 1 miljard euro högre än föregående år (2017: 3,7 miljarder euro, 2016: 3,6 miljarder euro, 2015: 3,6 miljarder euro).

Dessutom investerades cirka 740 miljoner euro i obligationsfonder och skuldmandat under 2018.

Sammanställning
Internationellt förvärvades 21 fastigheter för cirka 1,95 miljarder euro och sex fastigheter såldes med cirka 400 miljoner euro i realisationsvinst för de tre fastighetsfonderna samt fonden för institutionella investerare.

När det gäller medel och mandat för institutionella investerare förvärvades 14 fastigheter för cirka 1 miljard euro och 14 fastigheter avyttrades för cirka 1,25 miljarder euro.

"Vi är mycket glada över att tillgångarna i våra tre fastighetsfonder riktade till privatinvesterare sedan första augusti 2018 överstiger 10 miljarder euro", säger Georg Allendorf, chef för fastighetsförvaltningen i Europa på DWS. "Bland noterbara transaktioner på vår europeiska plattform kan nämnas förvärvet av kontorsbyggnaden Rivierstaete i Amsterdam - till 228 miljoner euro var det den enskilt största transaktionen i Nederländerna".

"Vi är också stolta över den höga transaktionsvolymen inom fastighets- och infrastrukturförvaltningen", säger Clemens Schäfer, Chief Investment Officer och chef för den europeiska fastighetsförvaltningen på DWS. "Inom detta område har vi passerat två miljarder under förvaltning i tillgångar för våra låneprodukter och vi ser ytterligare potential för 2019".

Trender
Vid sidan av kontorshus ser DWS bostadsutveckling, inklusive studentlägenheter och servicelägenheter, samt logistik och hotellinvesteringar som intressanta.

Eftersom priserna har stigit på många marknader kommer vi på DWS att vara fortsatt selektiva i kommande investeringar.

The above information in English. General information is found on dws.com/.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carlos Cancino
Presskontakt DWS Norden
Mob: 0768-369873
Epost: carlos.cancino@konsensus.se

Ämnen

  • Ekonomi

DWS Group (DWS) är en av världens ledande kapitalförvaltare med 692 miljarder euro i förvaltat kapital (per den 30 september 2018). DWS bygger på mer än 60 års erfarenhet och ett anseende för excellens i Tyskland och i hela Europa. Bland kunder runtom i hela världen anses DWS vara en en pålitlig källa för integrerade investeringslösningar, stabilitet och innovation över hela spektrumet av investeringsdiscipliner.

Vi erbjuder privatpersoner och institutioner attraktiva investeringsmöjligheter över samtliga större tillgångsklasser och lösningar anpassade till tillväxttrender. Vår mångsidiga kompetens inom aktiv, passiv och alternativ kapitalförvaltning - såväl som vårt fokus på miljö-, sociala och hållbarhetsfokus - kompletterar varandra när vi skapar riktade lösningar för våra kunder. Vår förvaltningsexpertis och analysförmåga sammanfattas i en global “CIO View” som styr vår strategiska investeringsstrategi.

DWS vill förnya och forma framtiden för investeringar: Med cirka 3 600 anställda i kontor över hela världen är vi både ett lokalt och globalt team.