Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förtydligande avseende Aegirbios aktiepris och premie i förvärvet av Dynamic Code AB

AegirBio AB (”AegirBio”) har idag ingått avtal med aktieägare representerande cirka 52,1 procent av samtliga aktier i Dynamic Code AB (publ) (”Dynamic Code”) om förvärv av aktier och teckningsoptioner i Dynamic Code. Köpeskillingen uppgår till 172 kronor per aktie i Dynamic Code, varav 15 kronor betalas kontant och 157 kronor med aktier i AegirBio.

Sista handel på Pepins plattform i Dynamic Code var 160 kronor per aktie och aktiepriset på Aegirbio i apportemissionen kommer sättas till 260 kronor, dvs. samma kurs som i den riktade emissionen. Totalt innebär det att ägarna i Dynamic Code får en premie om cirka 20 procent.

Teckningsoptionsinnehavare erhåller ett vederlag i aktier i AegirBio motsvarande respektive teckningsoptions genomsynsvärde (172 kronor minus relevant teckningskurs per aktie för teckningsoptionen). Detta medför en sammanlagd köpeskilling om cirka 1,5 miljarder kronor under förutsättning att samtliga aktieägare i Dynamic Code genomför aktieförsäljningen samt att samtliga teckningsoptioner förvärvas.


Ämnen


Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digitala helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Presskontakt

Fredrik Pallin

Fredrik Pallin

Presskontakt Presskontakt 0708-114115
Per Alnefelt

Per Alnefelt

Presskontakt tf VD

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digital helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Dynamic Code
Wallenbergs gata 1
583 30 Linköping
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum