Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fokus på tillväxt och internationell expansion

Dynamic Code presenterar nu resultatet för första kvartalet 2022. Kvartalet i korthet:

  • Nettoomsättningen uppgick till 80,4 Mkr (121,1), varav omsättningen i den totala kärnaffären uppgick till 13,1 Mkr (16,1) och avtalet med Folkhälsomyndigheten uppgick till 67,4 Mkr (105,0)
  • Kärnaffären exkl. Covid uppgick till 6,7 Mkr (5,6), en tillväxt med 20 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 17,8 Mkr (47,3)
  • Periodens kassaflöde uppgick till 26,7 Mkr (146,3)

Se kommentar från VD nedan och delårsrapporten i sin helhet här.


VD kommenterar första kvartalet 2022

Årets första kvartal innehöll verkligen stora kontraster – inledningsvis noterade vi den hittills högsta toppen på smittspridning och testning av covid-19, och kort därpå påbörjade Folkhälsomyndigheten avvecklingen av den storskaliga testningen. Under kvartalet breddade vi både kundbas och distribution med nya digitala vårdgivare och återförsäljare samt genomförde flera ledningsrekryteringar. Samtidigt nåddes vi av nyheten om kriget i Ukraina som påverkar människor, organisationer och ekonomier på olika sätt över hela världen.

Under januari och februari var trycket på testning otroligt högt. Utöver att öka testvolymerna med Region Skåne och Kalmar kunde vi återigen bistå med analyskapacitet till Region Halland när deras egen kapacitet nått sitt maxtak. Det var svårt att boka tid för testning i flera regioner med långa svarstider som följd. Dynamic Codes konsumenttester visade sig återigen vara ett bra komplement till den överbelastade vården. Vi lyckades under hela kvartalet leverera beställda volymer till våra distributörspartners och genom vår e-handel med bibehållna svarstider till våra slutkunder. En bedrift med tanke på att vi både under januari och februari levererade cirka 30 procent högre volym än en genomsnittlig månad 2021. Det här är ytterligare ett kvitto på värdet av Dynamic Codes produkter för individen, vården och samhället.

Under kvartalet gjorde vi betydande framsteg i att bredda vår kundbas och distribution. Vi är stolta över att ha adderat digitala vårdgivare såsom Medicheck och Ester Care som samarbetspartners. De representerar en ny kategori av mer specialiserade vårdgivare med övervägande digital närvaro. Vi adderade även ett antal återförsäljare, såsom Happy Green, 24Food och Kavall, breddade vårt sortiment hos alla våra apotekskunder och utökade andelen tester i fysiska butiker. I Norge inleddes nya samarbeten med både ett nytt apotek, Farmasiet, och en digital vårdgivare, Nettlegevakt.

Vi ser fortsatt stor utvecklingspotential på den internationella arenan och det är här vårt stora tillväxtfokus ligger. Under kvartalet har vi stärkt organisationen för att säkerställa genomförandet av våra expansionsambitioner. Vi gjorde flera nyckelrekryteringar och välkomnar under andra kvartalet en Chief Commercial Officer, en Country Manager i Tyskland och en Lab Manager i Storbritannien. I Storbritannien jobbar vi med etableringen av vårt labb samtidigt som vi för diskussioner med potentiella kunder som vi planerar att konkretisera under andra halvåret 2022.

Från och med den 1 april 2022 gick ansvaret för testning av covid-19 över från Folkhälsomyndigheten till regionerna. Ett antal regioner har annonserat upphandlingar för att säkra analyskapacitet vid en eventuell ökad smittspridning och Dynamic Code har glädjande nog redan vunnit två upphandlingar – med Region Skåne och Region Kalmar.

Det känns naturligtvis väldigt roligt att få fortsatt förtroende och detta är ett fint bevis på att vårt tidigare samarbete fungerat väl.

Totala intäkter under kvartalet uppgick till 80,4 Mkr (121,1). Omsättningen visar fortsatt styrka för vår kärnaffär. Den del av kärnaffären som exkluderar covid-19 hade en tillväxt om 20 procent jämfört med samma period föregående år. Jag vill poängtera att mycket fokus från kunderna alltjämt låg på covid-19-produkter, vilka genererade intäkter om 6,4 Mkr under perioden. Intäkterna från Folkhälsomyndigheten landade på 67,4 Mkr och bidrog till det positiva resultatet för perioden. Bolagets EBITDA blev 20,2 Mkr (49,0).

Resultatet minskade jämfört med föregående år, dels på grund av lägre intäkter, dels för att vi gjort stora investeringar i vår organisation inom framför allt IT-utveckling, regelefterlevnad och internationalisering. Den stärkta strukturen ger rätt förutsättningar att hantera en bredare produktportfölj, på fler marknader, i fler kanaler och till fler kunder. Vår starka kassa ger oss möjligheter att göra just detta på ett klokt sätt.

Sammanfattningsvis levererar vi ett stabilt kvartal i kärnaffären exklusive covid-19 och tar flera viktiga steg i bolagets utveckling i internationalisering och nya kunder. Det rådande marknadsläget med en orolig omvärld gör dock att styrelsen beslutat att skjuta på planerna om en börsnotering som tidigare planerats till första halvåret 2022. Andra strategiska alternativ kan komma att utvärderas i syfte att säkerställa en optimal tillväxtmiljö för Dynamic Code.

Vi för flera intressanta diskussioner med kunder och partners som stegvis leder till nya affärer och ökade intäkter. Samtidigt är det tydligt att det, trots ett enormt stort intresse, tar tid att driva förändring och bygga en helt ny marknad. Vi har tagit fram en ny grafisk identitet för att än mer tydliggöra Dynamic Codes varumärke gentemot våra kunder. För oss råder inga tvivel om att självprovtagning kommer vara en viktig komponent i primärvården framöver.

Vi jobbar långsiktigt, uthålligt och dedikerat mot vår passion och syfte: Shaping tomorrow’s diagnostics – enabling more people to live a healthier life.

Louise Nylén, VDÄmnen


Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digitala helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Kontakter

Emilie Erhardt Winiarski

Emilie Erhardt Winiarski

Presskontakt VD

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digital helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Dynamic Code
Wallenbergs gata 1
583 30 Linköping
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum