Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

VD-ord Q2: Över en miljon analyserade covid-19 PCR-tester - självprovtagning är här för att stanna


Över en miljon analyserade covid-19 PCR-tester - självprovtagning är här för att stanna
Under årets andra kvartal nådde vi över en miljon analyserade covid-19 PCR-tester i vårt laboratorium. En eloge till hela teamet på Dynamic Code som har samarbetat för att åstadkomma detta! Våra erfarenheter från covid-19 och hela samhällets upplevelse av självprovtagning är viktiga för vårt fortsatta arbete med att digitalisera diagnostiken. Med högre tillgänglighet till säkra tester och möjlighet till diagnostik på distans ser vi enorma möjligheter att effektivisera vården. Vårt arbete går hand i hand med den accelererande digitaliseringen av vården.

Stort fokus på att stärka organisationen
Kvartalet har präglats av att stärka organisationen, internationalisera bolaget, utveckla kärnaffären och stärka våra partnerskap med vårdgivare och apotek. Vi nådde några viktiga milstolpar i vår etablering i UK. Vi är stolta över att ha knutit två viktiga avtal med digitala vårdgivare. Det ena avtalet innebär att vårdgivaren kommer att remittera Dynamic Codes tester i sin vårdgivning medan det andra avtalet handlar om att vårdgivaren kommer att ta hand om alla våra kunder som köper tester via e-handeln och apotek, får ett positivt provsvar och sedan behöver hjälp med vård och behandling. Det här är början av vår lansering i UK, där en landschef nu också anställts.

Under kvartalet fortsatte arbetet med att stärka upp Dynamic Codes organisation för att möjliggöra fortsatt tillväxt och internationell expansion. Några nyckelroller som kom på plats under perioden var Head of supply chain, Head of quality and regulatory affairs och Head of marketing

Head of supply chain
har som ansvar att säkerställa alla våra flöden av tester, från inköp av komponenter, lagerhållning och packning till transport till kund och sedan tillbaka till Dynamic Codes lab i Linköping. Hela flödet behöver vara både snabbt och kvalitetssäkrat, varför det här är en nyckelroll för bolagets skalbarhet.

Head of quality and regulatory affairs är en annan nyckelroll för att säkerställa och förvalta bolagets regelefterlevnad, certifieringar och ackrediteringar. Med den höga kvalitetsstandard som ligger i bolagets DNA så är det här ett område som behöver mycket fokus.

Head of marketing är en väsentlig roll i vårt arbete med att skapa en större kännedom omkring Dynamic Code och vårt koncept samt att driva tillväxt i vår affär genom kampanjer och marknadsföringsaktiviteter.

Under perioden rekryterade vi även en Chief Technology Officer, CTO, som började i mitten av augusti för att lyfta vår tekniska plattform till nästa nivå.

Tillväxt i kärnaffären och stor del av omsättningen från den nationella covid-19 testningen.
Majoriteten av omsättningen kommer fortsatt ifrån affären med Folkhälsomyndigheten, 99,5 Mkr av totalt 114,2 Mkr, medan kärnaffären samtidigt visar fin tillväxt.

Omsättningen i kärnaffären landade på 14,7 Mkr att jämföra med 6,4 Mkr samma kvartal förra året, vilket är en tillväxt på 130%. Den kanal som driver tillväxten för kärnaffären är B2B, vilket inkluderar våra partnerskap med vårdgivare och apotek. Omsättningen inom B2B var 12,1 Mkr, vilket är en tillväxt på 222% jämfört med samma period föregående år. Här finns ett stort intresse för hela Dynamic Codes produktportfölj och möjligheter att ytterligare bredda och fördjupa befintliga affärer.

Vår e-handel har inte utvecklats i den takt vi hade förväntat oss och omsättningen ligger 4% lägre än jämförbar period föregående år. Det finns flera anledningar till det. Främst så har efterfrågan på produktkategorin könssjukdomar sjunkit som en konsekvens av begränsat socialt umgänge under pandemin. Vi ser däremot att den kategorin ökar igen efter sommarmånaderna.

Under pandemin har vi också sett hur apoteken, särskilt online, har vunnit mark. Våra produkter finns att köpa på alla större apotek, tillsammans med ett stort sortiment av andra produkter samt möjlighet till kostnadsfria och snabba leveransalternativ som vi inte kan erbjuda idag. För att öka fokus på vår e-handel har vi anställt en Head of e-com som börjar i oktober med uppdrag att driva och utveckla kanalen både i Sverige och internationellt.

Förra årets covid-19 volymer i jämförelsetalen framåt.
Med ett år sedan lansering av vårt covid-19 PCR test så går vi nu in i en period med tuffare jämförelsesiffror. Vi förväntar oss att den nationella testningen under hösten kommer att ligga på en lägre nivå relativt föregående kvartal och år, men vi ser redan nu tecken på ökad smittspridning i samhället och därmed ett ökande behov av testning. Nivån av smittspridning i samhället är och kommer vara svår att förutsäga, men Dynamic Code står redo att växla upp och hjälpa samhället ytterligare vid behov. Vi ser nu fram emot att fokusera våra resurser på att bygga operational excellence och utveckla vår kärnaffär med befintliga och nya partnerskap och produkter.

Vi får ett mycket positivt mottagande av vårt koncept och tar oss an vår fortsatta expansion utifrån en stark finansiell ställning med en kassa på 262 Mkr vid slutet av kvartal två. Samtidigt går vi in i slutfasen med att säkerställa efterlevnad av IVDR (in vitro-diagnostik) förordningen som träder i kraft den 26 maj nästa år. Det är ett projekt som leds av vår Head of quality assurance and regulatory affairs och involverar hela organisationen.

Vi har ett starkt team på plats och fullt fokus på att fortsätta resan att digitalisera diagnostiken och möjliggöra för fler människor att leva ett hälsosammare liv.

Louise Nylén, vd Dynamic Code


Ämnen


Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digitala helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Presskontakt

Fredrik Pallin

Fredrik Pallin

Presskontakt Presskontakt 0708-114115
Per Alnefelt

Per Alnefelt

Presskontakt tf VD

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digital helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Dynamic Code
Wallenbergs gata 1
583 30 Linköping
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum