Gå direkt till innehåll
VD-ord Q3 2021: Dynamic Code formar morgondagens diagnostik

Pressmeddelande -

VD-ord Q3 2021: Dynamic Code formar morgondagens diagnostik

Dynamic Code formar morgondagens diagnostik
Shaping tomorrow’s diagnostics – enabling more people to live a healthier life. Det är den passion och det syfte som driver Dynamic Code på vår resa att digitalisera diagnostiken och effektivisera vården. Med en både växande och åldrande befolkning behöver vi hitta nya vägar att ta hand om alla människor som behöver vård. Att göra testning och därmed diagnostik mer tillgänglig och effektiv är en central del i den effektiviseringen. Självprovtagning är en viktig pusselbit för att patienten inte behöver ta sig till vårdcentral eller labb och vårdpersonalens tid inte behöver tas i anspråk för enklare testning. Det här är en enorm möjlighet för att uppnå tids-, resurs- och samhällsvinster. Covid-19 pandemin har visat att självprovtagning och diagnos på distans fungerar mycket väl och nu fortsätter arbetet med att applicera konceptet för ytterligare infektioner och tillgängliggöra det på individen och patientens premisser.


Åter till kärnaffären och fortsatt fokus på expansion
Det är glädjande för oss som bolag och medarbetare att se tillbaka på det betydande bidrag vi gjort till kraftsamlingen att hantera samhällets Covid-19 utmaning. Volymerna i affären med Folkhälsomyndigheten är nu lägre, men följer utvecklingen av smittspridningen och de riktlinjer som råder. Vårt avtal med Folkhälsomyndigheten har blivit förlängt med ett kvartal och gäller nu fram till 31 mars 2022. Efter den tidpunkten kommer regionerna själva att få ansvara för att ha analyskapacitet för covid-19 tester. De relativt sett lägre volymerna av covid-19 analyser har lett till att verksamheten kunnat skifta fokus till att bli mer långsiktigt i att rusta kärnaffären för fortsatt uppskalning och tillväxt.

Vår country manager för UK kom på plats under kvartalet och har tagit vid i processen att etablera Dynamic Code på den brittiska marknaden. Efter kvartalets slut togs ett styrelsebeslut om att etablera en lab hub i UK under 2022. Detta för att vår tro på potentialen i marknaden har ökat, och vi bedömer att ett eget lab hjälper oss att kunna serva marknaden mer effektivt. Startsträckan i och med etableringen av ett eget lab blir längre och inkluderar även att etablera effektiva lager och logistikkedjor, efterlevnad av regulatoriska krav samt teknisk integration med kunder. Under vår etablering i UK lär vi oss mycket och skapar en modell för hur vi ska rulla ut på ett effektivt sätt i ytterligare marknader, vilket är mycket positivt.


Vi utökar produktportföljen och tillgängligheten
Vi har utökat vår produktportfölj med ytterligare ett DNA-baserat test. Testet heter Body och analyserar 16 gener för att ge konkreta råd för hur man kan anpassa sin kost, träning och livsstil till sina genetiska förutsättningar. Testet kan även köpas i delar, Nutrition och Training. Nutrition analyserar några av de främsta generna som idag är kända för att kunna påverka samspelet mellan kosten och kroppen medan Training fokuserar på samspelet mellan träning och kroppen. För Dynamic Codes erbjudande så är tillgänglighet en viktig faktor. Ett betydelsefullt steg mot att minska tiden mellan symptom och diagnos gjordes i och med etableringen av Airmee som ett leveransalternativ i vår e-handel. Ett ytterligare steg mot ökad tillgänglighet tog vi genom vårt samarbete med Apoteket Kronan där vi nu genom deras sortiment finns att köpa på Mathem. Det här är en stor förenkling for konsumenten att i samband med sina vardagsinköp kunna köpa hem ett test med självprovtagning från Dynamic Code. Vi har tecknat två nya avtal i Norge, med den norska digitala vårdgivaren Nettlegevakt samt Apotera, en snabbväxande digital apoteksaktör. Våra nya avtal stärker vår närvaro i Norge samtidigt som det är ett viktigt steg i vår fortsatta expansion.


Vi är väl i linje med tidsplan för det nya regelverket
Stort fokus ligger på att anpassa bolagets produkter till det nya regelverket, IVDR, som träder i kraft den 26 maj 2022. Anpassningen är en viktig komponent också i bolagets internationella expansion eftersom IVDR är ett regelverk som gäller inom hela EU för tillverkning och distribution av de produkter vi tillhandahåller. Med vår nya Chief Technology Officer på plats sen i augusti så har även arbetet med att uppgradera vår IT-plattform fått större fokus. Det är ett projekt som syftar till att renodla och effektivisera vår IT-infrastruktur, anpassningar till IVDR, öka skalbarheten samt minska externa konsultberoenden.


Kärnaffären utvecklas vidare
Q3 2020 var den period då testningen för Covid-19 tog fart i Sverige. Det innebär att vår affär växte mycket under jämförbar period förra året och att jämförelsetalen nu blir svårare. Tredje kvartalet 2021 var volatilt gällde smittspridningen av covid-19 och därmed behovet av testning. De sena sommarmånaderna var lugna, men i och med skol- och jobbstart efter semestrarna tog smittspridningen fart igen i september. Affären med FoHM (Folkhälsomyndigheten) omsatte under perioden 44,9 MSEK att jämföra med 63,0 MSEK samma period 2020. De minskade volymerna är förväntade. Sammantaget från januari till september 2021 har affären med FoHM omsatt 249,3 Mkr vilket är en väsentlig ökning jämfört med 69,1 Mkr samma period föregående år.

Kärnaffären utvecklades positivt. Den totala kärnaffären landade på 10,0 MSEK (9,4 MSEK) vilket är en tillväxt på 7%. Bryter vi ut covid19 relaterade produkter från vår kärnaffär så uppvisade den övriga portföljen en tillväxt på 24%. För hela perioden januari-september 2021 var motsvarande tillväxt 15 %. Våra prioriterade kanaler, apotek och digitala vårdgivare, visade en tillväxt under perioden på 25%. Det är extra glädjande då det är de kanaler vi främst ser att vi ska växa verksamheten med framöver.

I takt med minskande volymer från FoHM (Folkhälsomyndigheten) minskade också resultatet för kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (28,5 MSEK).

Vi investerar för att bygga den ledande spelaren i Europa
Vi investerar mycket för att bygga en skalbar och effektiv organisation som ska leverera produkter i volym i Europa under IVDR regelverket. Siktet är att nå break-even i slutet av 2023. Med en kassa på 251 MSEK har vi muskler att bygga den ledande spelaren i Europa inom självprovtagning och diagnostik på distans.


Ämnen


Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digitala helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Kontakter

Fredrik Pallin

Fredrik Pallin

Presskontakt Presskontakt 0708-114115
Per Alnefelt

Per Alnefelt

Presskontakt tf VD

Relaterat innehåll

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digital helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Dynamic Code
Wallenbergs gata 1
583 30 Linköping
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum