Gå direkt till innehåll
VD-ord Q3 2022

Pressmeddelande -

VD-ord Q3 2022

Det VD-brev ni nu tar del av är formen för vår nya kvartals-rapportering. Under andra kvartalet i år tog Dynamic Codes styrelsebeslut om att skjuta bolagets noteringsplaner på framtiden. Sedan dess har vi även genomfört en justering av vår kostnadsbas genom att fokusera vår organisation och verksamhet. Som en konsekvens av de här besluten kommer vi att minska omfattningen på den rapportering som går ut till alla aktieägare. Vi kommer inte heller att implementera koncernredovisning som tidigare aviserats. Vi kommer fortsatt att kommunicera kvartalsvis i form av ett VD- brev med utvald finansiell information. Tillsammans med vårt kontinuerliga flöde av uppdateringar omkring nya partnerskap etc. hoppas jag att ni ska få en god bild av företagets utveckling.

Samordnad utveckling för god och nära vård - nyckelord för regionernas framtidsplaner
En extern faktor som präglat kvartal tre, förutom kriget i Ukraina och den ekonomiska instabiliteten i världen, är valrörelsen och riksdagsvalet i Sverige. Här har vården och dess digitalisering fått en del utrymme. Det talas mycket om ”nära vård”, vilket är ett begrepp som kommer ifrån utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” (SOU 2017:01) och är ett nyckelord när regionerna pratar om primärvården och dess framtid. Vi på Dynamic Code jobbar för att vår lösning med diagnostik på distans genom självprovtagning ska bli en integrerad del av den nära vården. Vi tror att det är ett måste för att klara vårdens utmaningar med bland annat en åldrande befolkning och ökad brist på utbildad vårdpersonal. Vi för intressanta dialoger med flera regioner, men det här är ett mycket långsiktigt arbete som kräver uthållighet. Parallellt så bygger vi en konsumentnära distribution av våra tester, för att skapa kännedom om Dynamic Code och våra tester samt skapa tillgänglighet för konsumenter och patienter när behovet av testning uppstår.

Utbyggd distribution och ökad tillgänglighet
Under tredje kvartalet har vi gjort ett antal stora framsteg med att bygga vår distribution och öka tillgängligheten av våra tester. Under juli levererades våra tester ut till 150 Pressbyrån butiker i Stockholmsområdet i ett utökat samarbete med Reitan Convenience AB. Vi har även fått in vårt Celiakitest i fysiska apotek hos Apoteket AB. Fysisk närvaro ökar synligheten och har en mycket positiv påverka på försäljningen. Vi har också startat ett nytt samarbete med Kicks som kommer att använda vårt SKIN test som en del i deras rådgivning och försäljning av hudvårdsprodukter. Det här är en helt ny typ av samarbete som vi följer med spänning. De nya och utökade samarbetena samt en ökad efterfrågan av våra produkter resulterade i en tillväxt i kanalen för apotek och distributörer med 42,5% i jämförelse med samma kvartal förra året.

Tillväxt bland digitala vårdgivare
Vårt samarbete med digitala vårdgivare växer med 5,9%. Vi har utökat några av våra samarbeten, vilket kommer att synas mer i siffrorna för Q4. Vi har bland annat startat med tester för Celiaki och Laktos tillsammans med Min Doktor. Vi har sedan i augusti lagt om vår strategi och valt att lägga allt fokus på våra B2B kanaler. Vår e-handel kommer fortsatt att vara tillgänglig, men vi investerar inte i att driva kunder dit. Det har, som väntat, resulterat i en negativ tillväxt. Vi har även vår kanal Släktskap / Kinship där vi förlorade majoriteten av intäkterna från och med i januari i år på grund av ett regeringsbeslut. Där tappar vi 529 KSEK under perioden, vilket motsvarar en minskning på 67,6%. Den blandade tillväxten bland kanalerna resulterade i en total omsättning för perioden på 8,0 MSEK för vår kärnaffär exkl. covid-19, vilket är en tillväxt på 4%. Total omsättning för perioden landade på 8,2 MSEK.

Fortsatt ökad internationell aktivitet

Våra aktiviteter utanför Norden fortskrider. I Norge har vi inlett samarbete med Boots Apotek, där de kommer att ta in våra klamydiatester i 150 st fysiska apotek. I Storbritannien fortgår dialoger med kunder samtidigt som vi etablerar vår labbverksamhet där. I Tyskland för vi dialoger med möjliga partners inom både kanalerna apotek och vårdgivare.

Nya ändamålsenliga lokaler i Mjärdevi
Under oktober månad har vi flyttat in i nya lokaler i Mjärdevi i Linköping. Det betyder också att vi har flyttat hela vårt labb, vilket varit ett stort projekt som gått över all förväntan och utan någon som helst påverkan för våra kunder. Det här betyder att majoriteten av organisationen nu sitter på samma ställe i ändamålsenliga lokaler i hjärtat av Linköpings teknikcenter.

Ny tf VD under rekryteringsprocess
Som tidigare kommunicerats kommer jag att avgå som VD för Dynamic Code. Jag lämnar under Q1 2023 till vår CFO, Per Alnefelt, att ta över uppdraget interimt.

Samtidigt är styrelsen i full gång med att rekrytera en ny VD till det här spännande bolaget och uppdraget. Det har varit två fantastiskt spännande år där vi inte bara gjort en enorm samhällsinsats med testning för covid-19 utan även byggt ett starkt fundament i bolaget med bland annat en ny teknisk plattform, anpassning till nytt regelverk, en bred distribution och framför allt en stark organisation. Marknaden för självprovtagning är bara i sin linda och Dynamic Code är väl positionerat för att både leda och kapitalisera på utvecklingen.

Louise Nylén, vd Dynamic Code

Ämnen


Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digitala helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Kontakter

Emilie Erhardt Winiarski

Emilie Erhardt Winiarski

Presskontakt VD

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digital helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Dynamic Code
Wallenbergs gata 1
583 30 Linköping
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum