Pressmeddelande -

Dysleximässa i Västerås

För den sjätte gången i ordningen inbjuder Dyslexiförbundet FMLS till Dysleximässa den 22-23 oktober på Aros Congress Center i Västerås .
Denna gång samverkar vi med Västerås stad och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vi förväntar oss som tidigare flera tusen besökare varav många lärare. Besökarna möts av ett femtiotal utställare och 40 föreläsningar. En festkväll anordnas på fredag med Anna Book, Erik Winqvist och Niklas Hyland mfl.

Bland föreläsarna kan nämnas Ingvar Lundberg, som talar om samband mellan dyslexi och dyskalkyli, Bodil Andersson om dyslexi och engelska, Görel Sterner om dyskalkyli, Simon Sjöholm om språksvårigheter opch Torbjörn Lundgren om mediers tillgänglighet.

Dysleximässan följs upp av Dyslexiförbundets kongress den 23-24 oktober. Även det arrangemanget genomförs på ACC, men banketten genomförs lördag kväll i Rikssalen på Västerås slott.

För ytterligare information, besök vår hemsida www.dyslexiforbundet.se

Ämnen

  • Utbildning

Dyslexiförbundet FMLS är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. 

Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 7.000 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar runt om i landet.

Kontakter

Bengt-Erik Johansson

Presskontakt Förbundsordförande 070-238 63 20