Sjävlkäsnla

Pressmeddelande -

Sjävlkäsnla

För många blir läs- och skrivsvårigheter/dyslexi till ett stort hinder i livet. Det behöver inte vara så! När barn med dyslexi möts av okunskap och brist på förståelse kan konsekvenserna bli livslångt negativa. Detta måste vi undvika!
- Låt inte dyslexi stå ivägen! - Kampanjen startar idag.

Ungefär var tjugonde person i Sverige har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det innebär att det i genomsnitt finns drygt en elev i varje klassrum. Om inte svårigheterna tidigt upptäcks och åtgärdas får detta allvarliga konsekvenser. Förutom att man inte lär sig läsa och skriva, så kan man komma efter i samtliga skolämnen och dessutom kan självbild, självförtroende och självkänsla få så allvarliga törnar att man aldrig riktigt hämtar sig.

Trots att vi idag - jämfört med tidigare generationer - har stora kunskaper om hur man skall upptäcka, åtgärda och kompensera dyslexi så visar nyligen gjorda undersökningar att stödet i skolan har stora brister. Det behöver inte vara så - om viljan finns.

Dyslexiförbundet FMLS startar i dagarna en kampanj för att sprida budskapet "Låt inte dyslexi stå i vägen!" Uppstarten är en serie annonser i Dagens Nyheter, vilka kommer att följas upp av budskap till riksdagsmän och opinionsbildare.

Sjävlkäsnla   -   Studneten   -   Frammtiden   -   Arbteslivett  
är de bärande budskapen i kampanjens inledning.

Välkommen att besöka vår kampanjsite på www.dyslexi.org!

Ämnen

  • Utbildning

Dyslexiförbundet FMLS är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. 

Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 7.000 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar runt om i landet.

Presskontakt

Bengt-Erik Johansson

Bengt-Erik Johansson

Presskontakt Förbundsordförande 070-238 63 20