Pressmeddelande -

Vad har hänt i skolpolitiken?

Under Almedalen 4-5 juli arrangerar vi fyra seminarier med fokus på en hållbar skola och fungerande arbetsliv för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Det tredje seminariet handlar om vad som händer i skolpolitiken för elever med läs-, skriv- och räknesvårigheter

Seminarierna arrangeras i samarbete med Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn. Alla är välkomna! Hörslinga finns!

Samtliga seminarium hålls på Campus Gotland, Cramérgatan 3 i sal D22.

Tisdag 5 juli kl 8.30-10 hålls seminariet som heter "Regeringen har makten – vad har hänt i skolpolitiken för elever med läs-, skriv- och räknesvårigheter?

Bengt-Erik Johansson som är ordförande i Dyslexiförbundet FMLS inleder seminariet. Panelsamtalet som följer efteråt leds av Micke Klein, HSO. I panelen sitter: Lena Emilsson, utbildningsutskottet, Socialdemokraterna, Maria Stockhaus, utbildningsutskottet, Moderaterna, Christer Nylander, Vice ordförande utbildningsutskottet, Liberalerna och Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande, Lärarförbundet.

Har du frågor, kontakta gärna Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundet FMLS, 070-238 63 20, bengt.erik.johansson@dyslexi.org

Relaterade länkar

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • utbildningsutskottet
 • lärarförbundet
 • utbildningspolitik
 • hållbart samhälle
 • utbildning
 • skolpolitik
 • räknesvårigheter
 • grundskola
 • läs- och skrivsvårigheter
 • dyslexi
 • dyskalkyli

Dyslexiförbundet FMLS är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. 

Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 7.800 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar runt om i landet.

Kontakter

Bengt-Erik Johansson

Presskontakt Förbundsordförande 070-238 63 20