Nyhet -

​E-hälsoutbyte pågår med Nederländerna, ordförandeland i EU

Nederländerna är ordförande i EU detta halvår och därför äger årets eHealth week rum i Amsterdam den 8-10 juni. Nederländerna har en hög digital mognad i hälso- och sjukvården och omsorgen. Elva sjukhus i Nederländerna graderas på högsta eller näst högsta nivån i HIMSS utvärderingar av IT-användning. Nu ska svenska e-hälsorepresentanter lära sig mer på plats.

I dag fokuserar utvecklingen inom e-hälsa allt mer på användarnas behov – ett skifte från tidigare då man i högre grad utgick från organisationer och it-system. Begreppet användare omfamnar patienter, brukare, klienter, invånare och vårdpersonal.

Konferensen eHealth week anordnas av nederländska hälsoministeriet, Europeiska Kommissionen och HIMSS Europe. (HIMSS är en icke-vinstdrivande organisation för e-hälsa och står för The Healthcare Information and Management Systems Society.)

Teman för årets e-hälsovecka är stärk individen, förtroende och standarder samt innovation och förändring.

– För att det europeiska samarbetet inom e-hälsa ska kunna utvecklas är det nödvändigt att träffas och diskutera lösningar. Utmaningarna ser ungefär likadana ut i våra länder med allt äldre befolkningar, säger Torsten Håkansta, gd på eHälsomyndigheten.

Samarbetet inom EU syftar konkret till att etablera permanenta tjänster för gränsöverskridande utbyte av patientöversikt och/eller e-recept under 2017-2020 inom EU. Samverkan mellan länderna förväntas leda till en snabbare utvecklingstakt på såväl nationell nivå som i det gränsöverskridande perspektivet.

Erfarenhetsutbyte pågår
eHälsomyndigheten, Socialdepartementet och Swecare har tillsammans bjudit in till ett halvdagsmöte dagen före invigningen av eHealth week. Företrädare för svenska myndigheter, landsting, kommuner, professionsförbund, organisationer och företag verksamma inom e-hälsa kommer att få ta del av ett fördjupat utbyte av erfarenheter tillsammans med några av de ledande experterna på e-hälsa i Nederländerna.

– Det är viktigt att knyta nära band med e-hälsoaktörer i andra länder, särskilt med dem som har kommit långt med digitaliseringen av vård- och omsorgsverksamheterna, som exempelvis Nederländerna, säger Torsten Håkansta.

Tidigare i vår har nederländska delegationer vid två tillfällen besökt Sverige och eHälsomyndigheten. De har varit särskilt intresserade av vår nationella e-recepttjänst och det personliga hälsokontot Hälsa för mig. En grupp bestod av företrädare för organisationer verksamma inom hälso- och sjukvård och omsorg på nationell nivå och en av verksamhetschefer vid Radboud University Medical Center.

Fakta om Swecare
Swecare är halvstatlig stiftelse och medlemsorganisation för företag inom sjukvårdsbranschen och Life science. Syftet är att främja exporten av svensk hälso- och sjukvård.

www.ehealthweek.org

För mer information kontakta:
Erika Burlin Hellman, pressansvarig eHälsomyndigheten, 010-458 63 56,
076-144 40 56, erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se

Ylva Wide, marknadsansvarig Swecare, 08-406 75 52, ylva.wide@swecare.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Internationellt

Kategorier

  • digitalisering
  • e-hälsa
  • ehälsomyndigheten
  • swecare
  • internationellt utbyte
  • ehealthweek
  • torsten håkansta

Presskontakt

Jenny Hellgren

Presskontakt Kommunikationsstrateg 010-458 62 41

Erika Burlin Hellman

Presskontakt Kommunikationschef 010-458 63 56

Relaterat innehåll