Pressmeddelande -

Urval av standarder ökar interoperabilitet till nytta för individ och samhälle

Utgå från nuläget och visa på alternativa framtida möjligheter med internationella standarder så kan framtidens vårdinformationssystem utvecklas. Det är en av slutsatserna från projektet StandIn som presenterades vid ett frukostseminarium på eHälsomyndigheten i maj och som nu har lämnat in sin slutrapport.

Standardisering är en nyckel till en mer sammanhållen och effektiv vårdkedja. Teknisk interoperabilitet främjar dessutom utveckling, innovation, samordning och styrning. Standarder är därför ett av insatsområdena i den nya Vision e-hälsa 2025.

– I dag vill individerna vara delaktiga i sin egen vård och tryggt och smidigt kunna ta del av sin egen hälsoinformation och även förmedla den till olika vårdgivare. Men det försvåras bland annat av huvudmännens mångfald av system som arbetar utifrån olika standarder, säger Fredrik Frimodig, CIO på eHälsomyndigheten.

Syftet med StandIN är att ta ett helhetsgrepp och ge stöd till att leda, styra och förändra vårdverksamhet genom internationella standarder. Standarderna ska ge stöd för leverantörer i deras produktutveckling och stödja interoperabilitet mellan olika system och lösningar, samt underlätta kravställandet för kunderna vid upphandlingar.

Projektet har bland annat kartlagt internationella standarder som är relevanta för utveckling av framtidens vårdinformationssystem. Man har också gjort en analys av internationella standarder för teknisk interoperabilitet.

– I vår rapport visar vi hur verksamhetsutvecklingen kan stärkas med hjälp av standarder. Vi har kartlagt vilka huvudsystem som finns i dag, hur viktiga standarder används och pekar också på behoven av nationell samordning och förvaltning, säger Hilkka Linnarsson, projektledare på Medtech4Health.

Projektets slutsatser
Mottagare för slutrapporten fån StandIn är regeringen. Slutsatserna om hur framtidens vårdinformationssystem ska utvecklas är att det bäst sker genom att:

 • Ta avstamp från nuläget och visa på alternativa framtida möjligheter med internationella standarder
 • Samla relevanta standarder som möjliggör gränsöverskridande informationsutbyte
 • Skapa underlag för framtida strategier på såväl lokal som nationell nivå
 • Ge stöd för förändringsledning/verksamhetsutveckling med hjälp av standarder
 • Skapa underlag för gemensam samordning och nationell utveckling

 • Fakta om StandIn – ett Vinnova-projekt
  Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. I StandIn samverkar en rad aktörer från vård och omsorg, leverantörer, myndigheter, universitet och högskolor. StandIn genomförs inom innovationsprogrammet Medtech4Health.


  Vill du veta mer?
  Rapporten finns här:
  http://medtech4health.se/standin-slutrapport-bilagor/

  Se film från seminariet på eHälsomyndighetens webbplats. Här finns också presentationen:
  https://www.ehalsomyndigheten.se/handelser/frukostsem-18-maj/

  För mer information kontakta:
  Eva Reimers, kommunikationschef, 010-458 62 26, 076-140 26 26, Eva.Reimers@ehalsomyndigheten.se

  Relaterade länkar

  Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

  Kategorier

  • standardisering
  • vinnova
  • standin
  • torsten håkansta
  • ehälsomyndigheten
  • e-hälsovisionen
  • digitalisering
  • e-hälsa

  eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster till professionerna och privatpersoner. Enkelt uttryckt: med hjälp av e-hälsa kan vi få ett friskare och jämlikare Sverige.

  Kontakter

  Jenny Hellgren

  Presskontakt Kommunikationsstrateg 010-458 62 41

  Erika Burlin Hellman

  Presskontakt Kommunikationschef 010-458 63 56

  Relaterat innehåll