Pressmeddelande -

Visma.net affärssystem live hos Örnfrakt

I januari gick Örnfrakt live med Visma.net efter ett mycket lyckat projekt. Under två månader har projektgruppen jobbat med att sätta upp Visma.net för att ersätta affärssystemet iScala. Visma.net har integrerats det med TDXlog från Locus som är transportsystemet och navet i Örnfrakts verksamhetsstöd. I slutet på november leveranstestades lösningen och fick godkänt för att tas i skarp drift från januari.

Projektet har skett i nära samarbete mellan de tre parterna, EA System, Örnfrakt och Locus. Det har inneburit att både kostnader och tidsplan har följt våra ursprungliga avtal.

EA System som tillsammans med Locus utvecklat integrationen hoppas nu på att kunna få in fler kunder som kör TDXlog Anywhere och som vill gå över till ett modernt molnbaserat system som Visma.net.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • transport

EA System är en av Sveriges ledande partner för Visma affärssystem. Vår filosofi är enkel; nöjda kunder ger nöjda medarbetare. Om ni som kund får problem är det vår utmaning att snabbt och effektivt lösa det tillsammans med er. En långsiktig affärsrelation är beroende av att bägge parter är nöjda.

Vårt uttalade mål är att se till att er investering i Vismas affärssystem ökar sitt värde år för år. Det uppnår vi tillsammans genom att ständigt finnas till hands för att utveckla affärssystemet. När företaget växer eller förändras anpassar vi ert affärssystem.

Kontakter

Carl-Fredrik Ahnsberg

Presskontakt VD +46 735 179 874