Skip to main content

Helsingborgspedagoger föreläser på SETT SYD - Sydsveriges största mötesplats för lärare inom det moderna och innovativa lärandet

Nyhet   •   Okt 09, 2017 10:59 CEST

Pernilla Prahl, Maria Pettersson och Mikael Andersson är alla pedagoger på Maria Parkskolan i Helsingborg.

Den 30-31 oktober arrangeras SETT SYD för tredje året i rad på Malmömässan. Mötesplatsens fokus ligger på inspiration och kunskap bland annat kring hur skolan kan utnyttja digitaliseringen för att nå högre måluppfyllelse för alla elever. Konferensprogrammet på SETT SYD ger inspiration direkt från lärare och ledare i förskola och skola som har egen erfarenhet av att förändra och utveckla skolan.

Helsingborgslärare är väl representerade i programmet; 

Emma Lewis är förste förskollärare och arbetar i en Reggio Emilia-inspirerad verksamhet, S:t Jörgens förskolor i Helsingborg. På SETT SYD föreläser Emma om Barns rätt i det offentliga rummet. Hur kan vi skapa möjligheter för barnen att sätta spår i det offentliga rummet? Barnen behöver ha inflytande i samhället, de behöver synas och få ta plats, men hur? Med digitala verktyg som stöd och med en inställning att allt är möjligt kan vi tillsammans sätta spår i varandra, i staden och dess medborgare.

Liz Fristedt är Arete-meriterad grundskollärare 4-9. Hon har arbetat som pedagogisk utvecklingsledare och förstelärare och arbetar nu som lärare på Maria Parkskolan, Helsingborg samt med handledning och utbildning av Kooperativt lärande. På SETT SYD håller Liz i en workshop Kooperativt lärande – en helhetssyn på lärandet som är en pedagogisk modell och ett förhållningssätt till lärande som utvecklar eleverna både kunskapsmässigt och socialt. Språket och interaktionen står i centrum för lärandet och gör modellen således både språkutvecklande, inkluderande och elevaktiv.

Liselotte Johansson är rektor på Högastensskolan i Helsingborg och har ett stort intresse för digitalisering i skolan. Hon föreläser tillsammans med Anna Åkerfeldt är universitetslektor vid Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet och Karin Hermansson som är FoU-ansvarig på Ifous. Hur involverar vi hela organisationen, från lärare till förvaltningsledning, i arbetet med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Hur identifierar, observerar och analyserar vi konkreta problem som bör åtgärdas i den vardagliga verksamheten? är några av frågorna som adresseras i föreläsningen Samverkan för en vetenskaplig grund i skolans digitala utveckling.

Mikael Andersson, Maria Pettersson och Pernilla Prahl är alla pedagoger på Maria Parkskolan i Helsingborg. På parkskolan i Helsingborg kom man tidigt igång med utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet för fritidshem. Nu kan vi se tillbaka på hur vår process tog sin start, det resultat som kommit ut av det och alla erfarenheter det givit oss på vägen. Under föreläsningen Att systematiskt kvalitetssäkra ett fritidshem delar utvecklingsgruppen med sig av sina erfarenheter.

Läs mer om SETT SYD

SETT SYD arrangeras av Meet In Grid och Easyfairs i samarbete med Lärarförbundet.

För mer information kontakta:
Moa Backman, Meet In Grid, konferensansvarig SETT SYD, moa@meetingrid.se, 070-875 12 92
Charlotte Blomqvist, projektledare SETT SYD, charlotte.blomqvist@easyfairs.com, 08-506 650 87
Marika Metsola Renström, pressansvarig, marika.renstrom@artexis.com, 08-506 650 35


Om SETT SYD
SETT startade i Stockholm för sex år sedan och finns i Malmö under namnet SETT SYD sedan två år. Fokus ligger på inspiration och innovativt lärande, och den riktar sig till lärare i grundskola, gymnasieskola, förskola och fritidshem samt speciallärare och specialpedagoger. På mässgolvet finns ett 90-tal utställare som tex. leverantörer av digitala verktyg och moderna fysiska lärmiljöer.

Om Easyfairs
Easyfairs är en del av Artexis Easyfairs Group, ett av Europas ledande mässbolag, som arrangerar 125 evenemang i 19 länder och driver 11 anläggningar i Benelux-länderna, Tyskland och Norden. Artexis Easyfairs har två affärsområden som drivs under två varumärken, Artexis som äger och driver mässanläggningarna, Kistamässan och Malmömässan och mässarrangören Easyfairs, som genomför över 50 egna mässor årligen i Sverige. På Easyfairs mässor får du möjligheten att besöka framtiden. Läs mer om Easyfairs

Om Meet In Grid
Meet In Grid (fd Rektorsakademien Utveckling) är ett produktionsbolag som skapar moderna arenor för lärande och förändring. Vår passion och drivkraft är lärandets kraft. Vi tror på mötets magi- det är i gridden tillsammans med andra som förändring sker och förstärks. Läs mer om Meet In Grid.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy