Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Den osynliga faran i våra fastigheter – Ljusbågsfelsincidenter en miljardbov förenad med livsfara

STOCKHOLM, SVERIGE. Ljusbågsfel är ett tyst och ofta förbisett hot mot alla fastigheter och byggnader. De här elektriska mikroblixtarna kan utvecklas tyst över tid och eskalera utan några uppenbara tecken på fara. Ljusbågsfel är en av huvudorsakerna till elektriskt antända bränder – och en stor risk för de som inte är medvetna om faran.

Ljusbågsfel kan orsakas av flera faktorer: defekta apparater, böjda ledningar eller kontakter, ledningar som klämts av möbler, trasiga kablar, lösa anslutningar eller kontakter, gnagarbett eller UV-strålning. Det kan också handla om så enkla saker som åldersförändringar.

Hotet från ljusbågsfel
Oavsett orsaken innebär ljusbågsfel alltid en kraftig brandrisk. Det brittiska brandskyddsförbundet National Fire Protection Association (NFPA) har angett att ljusbågsfel är mer än dubbelt så vanligt som överhettning och upp till sju gånger så vanligt, om man ser till orsakerna till elektriskt antända bränder i hemmet. Bristen på medvetenhet om problemet och dess orsaker är ett stort problem när det kommer till ljusbågsfel.

Personliga och finansiella konsekvenser
En ny rapport från European Fire Safety Alliance visar att cirka 280 000 av bränderna som uppstår i EU varje år är elrelaterade. Ungefär 1 800 av dem uppstår i svenska bostäder, enligt Elsäkerhetsverket. Bränderna kostar också det svenska samhället närmare sex miljarder och orsakar omkring 100 dödsfall – varje år (MSB). Det är tydligt att de som har ansvar för säkerheten hos kommersiella byggnader måste lägga större vikt vid att skydda elektriska installationer för att minska risken för brand och se till att de som är i byggnaden är säkra.

Skydd mot ljusbågsfel
Detektorenheter för ljusbågsfel, AFDD (Arc fault detection device), ger det bästa försvaret mot elektriskt antända bränder. AFDD övervakar kabeln digitalt efter specifika frekvenser som kan tyda på ett ljusbågsfel. Ljusbågsdetektorer kan installeras tillsammans med traditionella kretsenheter som dvärgbrytare och jordfelsbrytare. Tekniska framsteg har nu gjort det möjligt för kraftförsörjningsföretag att införa nya versioner som kombinerar alla tre enheter, vilket ger fastighetsägare, fastighetsförvaltare och företag ännu bättre skydd och större trygghet.

Ämnen


Eatons elverksamhet är globalt ledande med expertis inom kraftdistribution och kretsskydd, avbrottsfri kraft, styrning och automatisering, belysning och säkerhet, konstruktionslösningar och kopplingsenheter, lösningar för tuffa och farliga miljöer samt tekniska tjänster. Eaton är genom sina globala lösningar utrustat för att svara på de viktigaste utmaningar inom strömhantering som vi har idag.

På Eaton ser vi till att det som har betydelse, fungerar. Våra energieffektiva lösningar hjälper kunderna att effektivt hantera elektrisk, hydraulisk och mekanisk kraft på ett mer pålitligt, säkert och hållbart sätt. Vi arbetar dedikerat med att förbättra livskvaliteten och miljön genom tekniska lösningar och tjänster inom krafthantering. Eaton har cirka 99 000 anställda globalt och bedriver försäljning i över 175 länder. Under 2017 uppgick Eatons omsättning till 20,4 miljarder dollar. För mer information, gå in på Eaton.com.

Presskontakt

Maria Glennsjö

Maria Glennsjö

Presskontakt Marketing & Communications Manager Marknadsföring och kommunikation +46 8 598 940 03

Eaton ger kraft åt företag världen över

Eaton är ett intelligent energihanteringsföretag som verkar för att förbättra livskvaliteten och miljön för människor globalt. Vi styrs av vårt engagemang att göra affärer på rätt sätt, att verka hållbart och att hjälpa våra kunder hantera energi ─ idag och långt in i framtiden. Genom att dra nytta av globala tillväxttrender för elektrifiering och digitalisering påskyndar vi planetens övergång till förnybar energi. Vi bidrar till att lösa världens mest akuta energihanteringsutmaningar och gör det bästa för våra intressenter och hela samhället.

Eaton grundades 1911 och har varit noterat på New York-börsen (NYSE) i nästan ett sekel. Vår rapporterade omsättning 2021 var 19,6 miljarder USD och vi betjänar kunder i mer än 170 länder. Besök www.eaton.com för mer information. Följ oss på Twitter och på LinkedIn.

Eaton
Kista Science Tower
16451 Kista