Skip to main content

Ebab Installationsteknik håller efterlängtat dagsljusseminarium

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2017 06:05 CET

Dagsljusberäkningar gav rätt förutsättningar i projektet Yllefabriken, Norrköping.

Bygglovhandläggares kontroll av att dagsljuskraven uppfylls vid nybyggnation har de senaste åren skärpts. Att branschens behov av ökad kunskap i ämnet är stor märks tydligt på intresset inför Ebab Installationstekniks dagsljusseminarium den 8:e november.

- Vi har fått boka om till större lokal i samma byggnad. Det känns bra att vi kan nå ut brett med vår kunskap i ämnet, säger Ingela Oscarsson, energi- och miljöspecialist på Ebab Installationsteknik.

Människans behov av dagsljus är grundläggande för att vi ska må bra. Insikterna kring detta ökar och allt mer forskning sker på det högaktuella ämnet. Faktum är att 2017 års Nobelpris i medicin tilldelas forskare som studerat vår inre klocka och vad som påverkar den. Och här spelar just ljuset en nyckelroll.

I bostadshus gäller att alla rum där människor vistas ”stadigvarande” ska ha ett ljusinsläpp på en procent av dagsljuset, mätt i en punkt placerad på halva rumsdjupet. Det är ofta besvärligt att klara detta krav i alla berörda rum i en byggnad. För att lyckas behöver arkitekterna tänka dagsljusinsläpp redan tidigt i arbetet.

- I städer där vi bygger högt, och förtätningen ökar, är det en utmaning att få in tillräckligt med ljus till de nedre våningarna. Men det är ett krav för att överhuvudtaget få bygglov, säger Ingela Oscarsson.

Ebab har ofta rollen som miljösamordnare i stora projekt och flera medarbetare är certifierade i Miljöbyggnad 3.0 – den nya standard som trädde i kraft sommaren 2017 och som tar över som certifieringsmodell nyåret 2018. Just dagsljuset brukar vara en av de indikatorer som är svårast att uppfylla – särskilt när man siktar på Guld. Seminariet den 8:e november kommer att behandla vilka regler som gäller men deltagarna kommer också få konkreta tips på hur man kan tänka.

- Rent energimässigt är det mest effektivt att inte ha några fönster alls, medan dagsljus är viktig för de boendes hälsa och välmående. Energi och ljus måste samspela på ett klokt sätt, säger Ingela Oscarsson.


Fakta: Fyra grundläggande parametrar som påverkar ljusinsläppet

1. Omkringliggande byggnader
Ibland kan det vara brist på dagsljus på grund av närliggande bebyggelse. För att ändå kunna utnyttja alla kvadratmeter och samtidigt uppfylla dagsljuskraven kan man placera rum som inte är stadigvarande – som toalett, tvättstuga eller förråd – på de ställen som har sämst förutsättningar för dagsljus.

2. Fönsterstorlek och placering
En annan viktig faktor som påverkar ljusinsläppet är hur man placerar fönster i rummet. För bäst effekt bör man undvika att ha dem i hörn utan istället placera dem centralt på väggen.

3. Balkonger
Djupa balkonger är mycket populära. Dock riskerar de att påverka dagsljusinsläppet till våningen under. Placera balkongerna så de har så liten negativ inverkan som möjligt.

4. Färgval på fasader
Vilken färg man väljer på fasader i större projekt med flera byggnader har stor inverkan på hur dagsljuset reflekteras mellan husen. Rätt färg ökar inflödet av dagsljus i bostäderna.

För mer information, kontakta gärna energi- och miljöspecialist Ingela Oscarsson, ingela.oscarsson@ebab.se
Du kan också läsa mer i ämnet på Ebabs blogg.

Ebab-koncernen är en grupp konsultbolag som utvecklar fastigheter och driver värdeskapande projekt från idé till en bättre verklighet. Med en bred bas av tjänster inom fastighets- och projektutveckling samt spetskompetens inom miljö- och energilösningar får kunderna största affärsnytta. Ebab genomför och driver kundprojekt för ca 10 miljarder kronor och sysselsätter ca 250 personer. Våra kunder är investerare eller stora statliga fastighetsägare, börsnoterade fastighetsbolag, allmännyttiga bostadsföretag eller kunder som bedriver sin egen verksamhet i sina lokaler.

Ebab-koncernen är en grupp konsultbolag som utvecklar fastigheter och driver värdeskapande projekt från idé till en bättre verklighet. Med en bred bas av tjänster inom fastighets- och projektutveckling samt spetskompetens inom miljö- och energilösningar får kunderna största affärsnytta. Ebab genomför och driver kundprojekt för ca 10 miljarder kronor och sysselsätter ca 250 personer. Våra kunder är investerare eller stora statliga fastighetsägare, börsnoterade fastighetsbolag, allmännyttiga bostadsföretag eller kunder som bedriver sin egen verksamhet i sina lokaler.