Skip to main content

Ebab har skapat ett hållbart och snabbyggt koncepthus

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2017 06:01 CEST

Moderna och hållbara flerfamiljshus i trä som både är prisvärda och yteffektiva.

Nu är det klart att det blir i Eskilstuna som Ebabs koncepthus Ligna kommer att premiärbyggas. Bostadshuset är ett resultat av bolagets samlade kunskap om hållbart bostadsbyggande. En lösning som ska främja bostadsbyggandet i landet.

- Vi tror att detta är exakt den lösning Sverige behöver: yteffektiva, trivsamma och prisvärda bostäder som kan uppföras snabbt och på ett ekologist hållbart sätt, säger Alexander Lundvall, affärsutvecklare på Ebab Fastighetsutveckling.

Ebab arbetar oftast med bygg- och projektledning i betydligt större sammanhang än så här. På meritlista står prestigebyggen som ny akutvårdsbyggnad på Danderyds sjukhus och SEB:s nya kontor i Arenastaden. Men inom koncernen finns också ett genuint intresse av att skapa hållbara lösningar för att möta Sveriges stora behov av bostäder. Det nya koncepthuset som fått namnet Ligna springer ur detta intresse samt bolagets samlade kunskap om hållbart bostadsbyggande.

- Flerbostadshuset har en stomme och fasad helt i trä. Det har ett sedumtak och ett ”CoolRoof” vars lutning och funktion är anpassat för att ge optimala förutsättningar för solceller. Dessutom har huset konstruerats så att det ska gå att uppföra inom ramarna för redan existerande, ganska vanliga, detaljplaner, säger Alexander Lundvall.

Byggnaden består av två våningar plus loft och är 7,5 meter i byggnadshöjd. Detta betyder att det kan uppföras till och med på generösa villabyggrätter – detta i sin tur betyder att processen från planeringsstart till färdigt hus effektiviseras maximalt då inga ändringar i kommunens detaljplan behövs. Det är konstruerat i sektioner som går att utöka efter behov – lite som ett dragspel.

- Då hela huset är i trä behövs ingen betonggjutning, ovan grundplatta, vilket snabbar upp processen ytterligare. Vi vill erbjuda marknaden en lösning som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar, säger Alexander Lundvall.

I konceptet ingår inte bara själva byggnaden utan även lösningar på hur ytan runt huset kan disponeras. Här ingår till exempel odlingsmöjligheter för varje hushåll.

- Vi tror att det är lättare för människor att skapa en gemenskap om man har något att samlas kring. Det är helt enkelt roligare att prata om hur morötterna tagit sig i år än att bara säga hej i trapphuset, säger Alexander Lundvall.

Ebab har lagt stor vikt vid att planera lägenheterna så yteffektivt som möjligt – allt för att skapa bättre boendeekonomi. Går allt enligt plan kommer den första byggnationen ske i Munktellstaden i Eskilstuna. Byggstart beräknas till årsskiftet 2017/2018. Huset kommer få 10 lägenheter i storlekarna 2-4 rum och kök.

Fakta Ligna

Beställare: C/O Properties
Lägenheter: 2, 3 och 4 rum och kök
Material, stomme och fasad: Trä
Tak: Sedum

Ebab-koncernen är en grupp konsultbolag som utvecklar fastigheter och driver värdeskapande projekt från idé till verklighet. Med en bred bas av tjänster inom fastighets- och projektutveckling samt spetskompetens inom miljö- och energilösningar får kunderna största affärsnytta.
Ebab genomför och driver kundprojekt för ca 10 miljarder kronor och sysselsätter ca 250 personer.

Våra kunder är investerare eller stora statliga fastighetsägare, börsnoterade fastighetsbolag, allmännyttiga bostadsföretag eller kunder som bedriver sin egen verksamhet i sina lokaler.