Pressmeddelande -

Ebab inviger nytt huvudkontor i Söderstaden

Ebab uppfyller en viktig del i sin vision för att skapa en bättre och mer hållbar verklighet genom flytten till Söderstaden, ett stenkast närmare Globen. Här välkomnas medarbetarna till ett aktivitetsbaserat landskap som gynnar kreativitet och synergier, allt enligt De 7 goda vanorna. Förutom ett grönt hyresavtal med Fabege är det nya huvudkontoret miljöcertifierat enligt Breeam Very Good och ligger strategiskt rätt med närhet till kollektiva färdmedel vilket bidrar till minskad miljöpåverkan. På Ebab uppmuntras medarbetarna till att åka klimatsmart och precis innan flytten genomfördes en mätning kring resvanorna som bildar ett underlag för att skapa konkreta klimatmål för Ebab-koncernen.

- Flytten till Pastellvägen och närheten till Globen är ett mycket viktigt steg i Ebabs hållbarhetsresa och affärsmässiga utveckling. Vi vill fortsätta vara en självklar samarbetspartner med engagerade medarbetare. Här får vi möjlighet att växa, skapa effektiva möten och samarbeten med både kunder och projektteam i en härlig och familjär arbetsmiljö, säger Kaarel Lehiste, koncernchef Ebab.

Medarbetarna har fått möjlighet att påverka utformningen av det nya kontoret och kan välja plats utifrån arbetsuppgifter och behov. Här finns det touch down-ytor, lounge, större arbetsbord för gemensamt arbete, mötesrum och tysta zoner. I utvecklingen mot aktivitetsbaserat har en flyttgrupp med representanter från olika delar av koncernen arbetat för att övergången ska bli så smidig som möjligt samt skapat forum för medarbetarna att ställa frågor och få svar på eventuella funderingar. Flyttgruppen har haft stöd av en extern konsult samt expert inom aktivitetsbaserat arbete och digitaliseringsprocesser. Flera projekt inom digitalisering startades under början av förra året och fortsätter in i 2019.

Långsiktighet och hållbarhet har varit riktgivande i utvecklingen av det nya kontoret. När det gäller vardagliga rutiner så har exempelvis pappersreklam minimerats avsevärt och idag sker postutdelning via cykel istället för postbil. Möbler från det gamla kontoret har återanvänts i kombination med nya möbler där krav tidigt ställdes avseende hållbarhet på samtliga inköp. Textilier är märkta enligt EU:s ”Eco Label” och råvaror i möbler är granskade gällande kvalitet, miljö och sociala aspekter enligt möbelbranschens referens- och märkningssystem ”Möbelfakta”. Kontorslandskapet mjukas upp med trädetaljer, växter och klädda möbler. Varmt välkommen hem till Ebab!

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • ebab

Ebab förvandlar idéer till en bättre verklighet. Genom kompetens och tankekraft, samt förståelse för hantverket i genomförandet, är vi en lyhörd och engagerad partner. Vårt erbjudande omfattar affärs-, stads-, fastighets- och projektutveckling samt genomförande och förvaltning. För oss är det ett självklart mål är att alltid sträva mot hållbara slutresultat i våra projekt. Bland våra många återkommande kunder märks statliga fastighetsägare, allmännyttiga bostadsbolag, börsnoterade fastighetsbolag samt investerare.

Ebab sysselsätter närmare 250 människor och verkar främst i Storstockholm.

Presskontakt

Elizabeth Windisch

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef Ebab 076-766 02 28

Göran Westberg

Presskontakt VD Fastighetsutveckling Ebab Fastighetsutveckling AB

Relaterat innehåll