Skip to main content

Ebab stärker sitt erbjudande och rekryterar affärsutvecklare

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2017 06:15 CEST

Pontus Rode tar plats som affärsutvecklare på Ebab.

Ebab har lång erfarenhet av att erbjuda sina kunder strategiskrådgivning inom projekt- och fastighetsutveckling. Nu stärker de sitt erbjudande genom att anställa Pontus Rode.

– Med den kompetens Pontus tillför bolaget kan vi erbjuda fler tjänster. Han har bred kompetens inom strategisk rådgivning och affärsupplägg kring förvärv och omstrukturering av enskilda fastigheter eller hela portföljer. Vi ser detta som ett starkt komplement till vår kompetens inom hållbar stads- och fastighetsutveckling, säger Lennart Berg, vd Ebab Fastighetsutveckling.

För Ebabs kunder innefattar affärsutveckling nästan alltid någon form av projekt. Antingen kan projekten bestå av en utveckling av befintlig portfölj eller så utgör projekten, eller projektidéerna, ett värde i en transaktion. Omfattande projekt kräver ofta en transaktion för att ge maximal värdetillväxt och med Pontus Rodes kompetens kommer Ebab att kunna erbjuda kunder och partners helheten.

– Jag kommer bland annat att arbeta tillsammans med fastighetsägare och banker för att få ihop helheten i våra kunders affärer och projekt. Närmast kommer jag från Heimstaden där jag under tio år arbetat bland annat som transaktionsansvarig. Det ska bli väldigt roligt att få dra igång, säger Pontus Rode.

Pontus började sin anställning i mitten av september.

Ebab-koncernen är en grupp konsultbolag som utvecklar fastigheter och driver värdeskapande projekt från idé till en bättre verklighet. Med en bred bas av tjänster inom fastighets- och projektutveckling samt spetskompetens inom miljö- och energilösningar får kunderna största affärsnytta.
Ebab genomför och driver kundprojekt för ca 10 miljarder kronor och sysselsätter ca 250 personer.

Våra kunder är investerare eller stora statliga fastighetsägare, börsnoterade fastighetsbolag, allmännyttiga bostadsföretag eller kunder som bedriver sin egen verksamhet i sina lokaler.