Press release -

EBG hälsar PAGERO välkommen som Guldsponsor för P2P Summit 2013

EBG presenterar löpande Expertföretag | P2P Summit 2013

Pagero

Pagero utvecklar, marknadsför och levererar molntjänster för att kommunicera digitala affärsdokument, så som elektroniska fakturor och betalningar. Vi erbjuder skalbara lösningar för små, medelstora och stora företag och organisationer med lokal eller global närvaro. Våra kunder har tillgång till Nordens snabbast växande nätverk för enkel, säker och kostnadseffektiv kommunikation med andra företag, oberoende av affärssystem.

 

Related links

Topics

 • Economy, Finance

Categories

 • molntjänster
 • e-order
 • elektroniska betalningar
 • e-faktura
 • e-handel
 • inköp
 • kassaflödesoptimering
 • p2p
 • procure-to-pay
 • purchase-to-pay
 • spend management
 • elektronka flöden
 • ifs
 • Pagero Online
 • network
 • pagero
 • e-invoice

EBG startades 2010 av Anna Bjärkerud med ambitionen att samla och dela erfarenheter kring elektronisk affärsprocessutveckling bland Nordiska företag och organisationer. Fokusområden är köparens önskan att styra och kontrollera flödet från behov eller inköp till betalning, leverantörens från order till betalning. Eftersom denna process i stora bolag är extremt funktionsindelad anser EBG att det behövs funktionsövergripande forum som hjälper bolag att effektivisera och automatisera för att realisera förbättrade resultat, ökad spårbarhet och nöjdare kunder och leverantörer.

Contacts

Anna Bjärkerud

Press contact VD VD +46 73 581 93 02

Related content