Press release -

EBG presenterar: Per Martin Jøraholmen, sektionschef på DFØ i Norge - talare och inspiratör på P2P Summit 2013

Välkommen Per Martin Jøraholmen, sektionschef på DFØ i Norge. DFØ är statens shared service center och hanterar 292 kunder, ca 800 000 fakturor och 35 000 leverantörer per år. I Norge har regeringen lagstiftat kring elektronisk faktura till myndigheter (läs mer på e-BusinessForum Norge). På P2P Summit delar Per Martin med sig av sina leverantörsaktiveringsprojekt och vi ställer oss frågan – kan ett Shared Service Center aktivera leverantörer att skicka e-faktura? Lyssna gärna på den intervju EBG gjort med Per Martin.

Related links

Subjects

  • Corporate training

Categories

  • e-faktura
  • e-handel
  • inköp
  • kassaflödesoptimering
  • p2p
  • procure-to-pay
  • purchase-to-pay
  • spend management

EBG startades 2010 av Anna Bjärkerud med ambitionen att samla och dela erfarenheter kring elektronisk affärsprocessutveckling bland Nordiska företag och organisationer. Fokusområden är köparens önskan att styra och kontrollera flödet från behov eller inköp till betalning, leverantörens från order till betalning. Eftersom denna process i stora bolag är extremt funktionsindelad anser EBG att det behövs funktionsövergripande forum som hjälper bolag att effektivisera och automatisera för att realisera förbättrade resultat, ökad spårbarhet och nöjdare kunder och leverantörer.

Press contacts

Anna Bjärkerud

Press contact VD VD +46 73 581 93 02

Related content

Related events